Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/88114
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Європейські органи нагляду на фінансовому ринку у системі захисту прав споживачів фінансових послуг у ЄС
Authors Мотузна, А.В.
Keywords Європейська система фінансового нагляду
захист прав споживачів
фінансова система
Европейская система финансового надзора
защита прав потребителей
финансовая система
European financial supervision system
consumer rights protection
financial system
Type Conference Papers
Date of Issue 2022
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/88114
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Мотузна А. В. Європейські органи нагляду на фінансовому ринку у системі захисту прав споживачів фінансових послуг у ЄС / наук. кер. М. В. Плотнікова // Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 19–20 травня 2022 р. / редкол. : А. М. Куліш, В. В. Миргород-Карпова, А. В. Стеблянко та ін. Суми : Сумський державний університет, 2022. С. 313-316.
Abstract Фінансова система як і будь яка інша не може існувати без належного нагляду та контролю. Стабільне та надійне функціонування елементів фінансових систем держав-членів ЄС сприяє інтеграційним процесам, загальному економічному зростанню, стійкості до впливу негативних явищ, і, зокрема, задоволенню потреб споживачів фінансових послуг. Правова природа Європейського Союзу обумовлює наділення відповідними наглядовими повноваженнями органи та установи, як на національному, так і на наднаціональному рівнях. Значне реформування органів фінансового нагляду на загальноєвропейському рівні відбулося після світової фінансової кризи. На сьогодні Європейська система фінансового нагляду складається з Європейської ради із системних ризиків, Об’єднаного комітету органів нагляду в ЄС, трьох спеціальних органів, що забезпечують стабільність фінансової системи та національних органів з нагляду країн-членів ЄС.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Netherlands Netherlands
1
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
342
United States United States
167

Downloads

Netherlands Netherlands
1
Ukraine Ukraine
343
United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Motuzna_finansovyi_nahliad.pdf 325,6 kB Adobe PDF 345

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.