Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/8827
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Маркетинг, орієнтований на вартість, як інструмент сталого розвитку підприємств
Authors Робул, Ю.В.
Keywords маркетинг
marketing
сталий розвиток
устойчивое развитие
constant development
конкуренція
конкуренция
competition
Type Article
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/8827
Publisher Видавництво СумДУ
License
Citation Робул, Ю.В. Маркетинг, орієнтований на вартість, як інструмент сталого розвитку підприємств [Текст] / Ю.В. Робул // Механізм регулювання економіки. - 2009. - №2. - С. 142-146.
Abstract Впровадження концепції маркетингу, орієнтованого на вартість, розглядається як інструмент забезпечення сталого розвитку підприємств. До цього часу ця концепція набула незначного практичного впровадження на вітчизняних теренах, що може бути обумовлене двома парадоксами: парадоксом сильного впливу – слабкої адаптації і парадоксом скорочення прибутковості бізнесу у короткостроковій перспективі у міру впровадження маркетингу. Здатність компанії розвивати компетенції, пов'язані з визначенням економічного ефекту від маркетингових рішень, створенням та розвитком брендів, є передумовою впровадження маркетингу, орієнтованого на вартість, у практику, а із ним – механізму управління сталим розвитком бізнесу. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/8827
Внедрение концепции маркетинга, ориентированного на стоимость, рассматривается как инструмент обеспечения устойчивого развития предприятий. До этого времени эта концепция нашла незначительное практическое внедрение на отечественных поприщах, что может быть обусловлено двумя парадоксами: парадоксом сильного влияния – слабой адаптации и парадоксом сокращения прибыльности бизнеса в краткосрочной перспективе по мере внедрения маркетинга. Способность компании развивать компетенции, связанные с определением экономического эффекта от маркетинговых решений, созданием и развитием брендов, является предпосылкой внедрения маркетинга, ориентированного на стоимость, в практику, а с ним – механизма управления устойчивым развитием бизнеса. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/8827
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки

Views

China China
13
France France
1
Germany Germany
365
Iran Iran
1
Netherlands Netherlands
2
Poland Poland
1
Russia Russia
11
Sweden Sweden
1
Turkey Turkey
4
Ukraine Ukraine
40
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
47
Unknown Country Unknown Country
56

Downloads

Belgium Belgium
1
China China
1
Germany Germany
366
Ireland Ireland
1
Russia Russia
3
Ukraine Ukraine
544
Unknown Country Unknown Country
223

Files

File Size Format Downloads
26.pdf 495,66 kB Adobe PDF 1139

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.