Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/89138
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Модель організації змішаного навчання у вищому навчальному закладі
Authors Shovkoplias, Oksana Anatoliivna  
Bazyl, Olena Oleksandrivna  
Zuban, Yurii Oleksandrovych  
Kupenko, Olena Volodymyrivna  
Kravchenko, Yuliia Anatoliivna  
Litvinenko, Olha Anatoliivna
Sushko, Tetiana Serhiivna
Ohloblina, Olena Ivanivna  
Zaitsev, Oleksandr Vasylovych  
Lavryk, Tetiana Volodymyrivna  
Marchenko, Anna Viktorivna  
Vashchenko, Svitlana Mykhailivna
Boiko, Olha Vasylivna  
Shendryk, Vira Viktorivna  
Chybiriak, Yana Ivanivna  
Keywords змішане навчання
безпосередня взаємодія
опосередкована взаємодія
освітнє середовище
індивідуальна освітня траєкторія
технології e-learning
види навчальної діяльності
педагогічний експеримент
інструменти дистанційної роботи
Type Technical Report
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/89138
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Модель організації змішаного навчання у вищому навчальному закладі : звіт про НДР (остаточний) / кер. О. А. Шовкопляс. Суми : СумДУ, 2020. 91 с. № 0115U001568.
Abstract Актуальність теми дослідження. Змішане навчання є сучасною освітньою методикою, що передбачає взаємодію суб’єктів навчального процесу, засновану на поєднанні різних стратегій та технологій традиційного й електронного навчання (E-learning), характеризується кращою результативністю, в тому числі за рахунок впровадження елементів контролю здобувачами вищої освіти власної навчальної діяльності. Впровадження змішаного навчання здатне розширити освітні можливості студентів за рахунок доступності та гнучкості, врахування їх індивідуальних освітніх потреб, а також темпу і ритму освоєння навчального матеріалу і відбувається на основі певної моделі організації вивчення навчальної дисципліни заради досягнення мети навчання шляхом формування професійних компетентностей. Об’єкт дослідження – процес формування індивідуальної освітньої траєкторії. Предмет дослідження – змішане навчання у закладі вищої освіти. Мета роботи – розроблення концептуальної моделі організації аудиторної та самостійної навчальної діяльності студентів з використанням технологій та засобів електронного навчання, її апробація у навчальному процесі. Методи дослідження – аналіз та узагальнення літературних джерел, анкетування, системно-структурний і порівняльний аналіз, формально- логічний аналіз, інформаційне моделювання, методи математичної статистики. У роботі представлені результати впровадження змішаного навчання у Сумському державному університеті. Апробація моделі змішаного навчання дозволяє систематизувати та узагальнити накопичений педагогічний досвід викладачів. Одержані результати впроваджені у практичну діяльність викладачів університету на денній та заочній формах навчання.
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

Croatia Croatia
1
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
France France
1
Germany Germany
24400
Ireland Ireland
1199
Ukraine Ukraine
24398
United States United States
9329
Unknown Country Unknown Country
52

Downloads

France France
13731
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
24403
United States United States
9328
Unknown Country Unknown Country
264

Files

File Size Format Downloads
Shovkoplias_zvit_2020.pdf 2,99 MB Adobe PDF 47727

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.