Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91137
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Оптимізація базової техніки кидків на етапі початкової підготовки з дзюдо в умовах ранньої спеціалізації
Authors Назаренко, В.В.
Keywords дзюдо
judo
базова техніка
basic technique
біомеханічні ознаки
biomechanical features
Type Masters thesis
Date of Issue 2022
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91137
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Назаренко В. В. Оптимізація базової техніки кидків на етапі початкової підготовки з дзюдо в умовах ранньої спеціалізації : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 017 - фізична культура і спорт / наук. кер. Р. М. Стасюк. Суми : Сумський державний університет, 2022. 60 с.
Abstract Виявлено характерні особливості базової техніки юних дзюдоїстів в умовах ранньої спеціалізації, що містить форми організації занять, індивідуальні засоби технічного арсеналу кидків в умовах різних взаємних стійок у проекції до горизонтальної площини. Розширено дані щодо використання засобів та методів технічних прийомів борців із дзюдо на етапі початкової підготовки. Доповнено дані біомеханічних показників елементів техніки кидків з урахуванням фізичної та координаційної складності. Практична значимість полягає у можливості використання теоретичних положень та методичних рекомендацій управління тренувальним процесом юних спортсменів, які спеціалізуються у боротьбі дзюдо, на етапі початкової підготовки в умовах ранньої спеціалізації. Практичні рекомендації містять розподіл навчального матеріалу з циклічним повторенням різноспрямованих кидків, що забезпечують формування раціонального техніко-тактичного базису.
The characteristic features of the basic technique of young judokas in the conditions of early specialization, which includes forms of organization of classes, individual means of the technical arsenal of throws in the conditions of different mutual stances in the projection to the horizontal plane, have been revealed. The data on the use of means and methods of technical techniques of judo wrestlers at the stage of initial training have been expanded. Data on the biomechanical indicators of elements of the throwing technique have been supplemented, taking into account the physical and coordination complexity. The practical significance lies in the possibility of using theoretical provisions and methodological recommendations for managing the training process of young athletes who specialize in judo wrestling at the stage of initial training in conditions of early specialization. Practical recommendations contain the distribution of training material with cyclical repetition of multidirectional throws, which ensure the formation of a rational technical and tactical basis.
Appears in Collections: Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти (НН МІ)

Views

China China
1558
Ireland Ireland
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
401
United Kingdom United Kingdom
40
United States United States
1111
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

Belgium Belgium
1
Canada Canada
1
Finland Finland
6
Germany Germany
1557
Ukraine Ukraine
1557
United States United States
665

Files

File Size Format Downloads
Nazarenko_judo.pdf 1,31 MB Adobe PDF 3787

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.