Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91161
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Ціннісно-нормативні виміри антидискримінаційного моделювання в соціальних системах
Authors
Keywords ціннісні основи політики
цілі розвитку тисячоліття
права людини
гендерна рівність
протидія дискримінації та насильству
гендерні стереотипи
ейджизм
антидискримінаційне моделювання
безбар’єрність
Type Monograph
Date of Issue 2023
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91161
Publisher Сумський державний університет
License In Copyright
Citation Ціннісно-нормативні виміри антидискримінаційного моделювання в соціальних системах : монографія / за заг. ред. Н. Д. Світайло. Суми : СумДУ, 2023. 215 с.
Abstract Монографія «Ціннісно-нормативні виміри антидискримінаційного моделювання в соціальних системах» присвячена аналізу політики протидії дискримінації й насильству в суспільстві в контексті ціннісних та соціальних основ такої політики, без урахування яких її формування та реалізація неможливі. Тематика монографії відповідає визначеним Цілям розвитку тисячоліття, а в її основу покладено результати аналізу міжнародного та вітчизняного законодавства, наукової літератури, соціологічних досліджень, спрямованих на вивчення ціннісних та соціальних аспектів політики протидії дискримінації й насильству. Наведені також конкретні практики використання механізмів і ресурсів, орієнтованих на захист прав і свобод, забезпечення гендерної рівності та поваги до гідності кожної людини. Монографія підготовлена в рамках виконання теми 0119Y000205 «Ціннісні, соціальні, гендерні та правові основи формування політики протидії дискримінації й насильству в суспільстві» науковцями кафедри психології політології та соціокультурних технологій факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, а також кафедри міжнародного європейського права та порівняльного правознавства Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету.
Appears in Collections: Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ

Views

Ireland Ireland
64
Ukraine Ukraine
20
United States United States
13
Unknown Country Unknown Country
22

Downloads

Ukraine Ukraine
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
19

Files

File Size Format Downloads
Svitailo.pdf 2,61 MB Adobe PDF 21

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.