Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91564
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Критерії вибору лідерів думок в службі крові
Authors Khomenko, Liliia Mykolaivna  
Keywords служба крові
лідери думок
маркетинг
блогери
маркетингове управління
соціальні мережі
blood service
influencers
marketing
marketing management
social networks
social media
Type Conference Papers
Date of Issue 2023
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91564
Publisher Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
License Copyright not evaluated
Citation Хоменко Л. М. Критерії вибору лідерів думок в службі крові // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : тези доповідей ХXХІ Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2023, м. Харків, 17-20 травня 2023 р. Харків : Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2023. С. 806.
Abstract В роботі розглянуто питання підходів до визначення критеріїв для роботи з лідерами думок (блогерами) в службі крові. Актуальність питання пов’язана з необхідністю у закладів служби крові у вигідному світлі представляти організацію та залучати добровільних донорів через соціальні мережі. Найчастіше використовуються критерії: аудиторія блогера, умови співпраці, стиль і манера взаємодії з підписниками, подача реклами, тематика акаунта, частота публікації реклами, вид рклами в блозі, статистика сторінки блогера за попередні періоди, тип лідера думок, рівень залученості. Серед інших критеріїв для прийняття рішення щодо співпраці з лідерам думок враховують також кількість вихідних підписок блогера, відсоток підтвердження реклами, вартість реклами, зовнішній вигляд акаунта блогера тощо. Таким чином, використання даних критеріїв дозволить закладу служби крові порівняти блогерів між собою та оцінити доцільність витрат на просування через лідерів думок та своєчасно внести корективи в маркетингову стратегію.
The work deals with the issue of approaches to defining criteria for working with opinion leaders (bloggers) in the blood service. The urgency of the issue is related to the need for blood service institutions to present the organization in a favorable light and attract voluntary donors through social networks. The most frequently used criteria are: the blogger's audience, the terms of cooperation, the style and manner of interaction with subscribers, the submission of advertisements, the subject of the account, the frequency of publication of advertisements, the type of articles in the blog, the statistics of the blogger's page for previous periods, the type of opinion leader, the level of involvement. Among other criteria for making a decision on cooperation with opinion leaders, the number of outgoing subscriptions of the blogger, the percentage of advertising confirmation, the cost of advertising, the appearance of the blogger's account, etc. are also taken into account. Thus, the use of these criteria will allow the blood service institution to compare bloggers with each other and assess the expediency of the costs of promotion through opinion leaders and make timely adjustments to the marketing strategy.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БіЕМ)

Views

Ireland Ireland
6
Nigeria Nigeria
1
Ukraine Ukraine
30
United States United States
8
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

Ukraine Ukraine
1
United States United States
13

Files

File Size Format Downloads
Khomenko_blood_service.pdf 620,77 kB Adobe PDF 14

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.