Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/92591
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Корупційні ризики у вищій освіті: види, прояви та протидія.
Authors Bondarenko, Olha Serhiivna  
Keywords корупційні ризики
коррупционные риски
corruption risks
освіта
образование
education
протидія корупційним ризикам
противодействие коррупционным рискам
anti-corruption risks
академічна доброчесність
академическая добродетель
academic integrity
вища освіта
высшее образование
higher education
Type Article
Date of Issue 2023
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/92591
Publisher Всеукраїнська асоціація кримінального права
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Бондаренко О. С. Корупційні ризики у вищій освіті: види, прояви та протидія // Вісник асоціації кримінального права. 2023. № 1. С. 226–237. https://doi.org/10.21564/2311-9640.2023.19.276784.
Abstract Стаття присвячена важливій та актуальній темі – кримінологічній характеристиці особливостей протидії корупційним ризикам у вищій освіті. Автор аналізує роль корупції у сфері вищої освіти. Зокрема, зазначає, що фінансові наслідки корупції в освітній сфері не такі помітні як, наприклад, корупція в економічній, політичній сфері чи сфері державних закупівель, однак важливим завданням є протидія корупції саме в освітній сфері. Наголошується, що в умовах коли системи освіти корумпована, академічні досягнення стають менш важливими, ніж «зв’язки». Це призводить до несправедливого доступу до освітніх можливостей для здобувачів. Вивчаються конкретні корупційні дії, які можуть відбуватися на всіх рівнях освітньої системи. Досліджуються визначення поняття «корупційні ризики», надані органами державної влади та викладені у доктринальних джерелах. Зосереджено увагу на групах корупційних ризиків у сфері вищої освіти, а саме ризики: у освітньому, науковому середовищі, ризики в адміністративному процесі та у сфері партнерства. Запропоновано заходи нівелювання корупційних ризиків у сфері вищої освіти. Робиться висновок, що боротьба з корупцією в освіті є важливою для забезпечення рівного доступу до освіти, підвищення якості освіти, зниження рівня бідності та сприяння соціальній стабільності. Для сприяння більш справедливому та рівноправному суспільству вкрай важливо визначити пріоритети зусиль щодо боротьби з корупцією в системі освіти. Виявлення, оцінка та управління корупційними ризиками є важливим аспектом антикорупційних зусиль. Це може включати розробку політики та процедур для запобігання корупції, створення механізмів нагляду та внутрішнього контролю, сприяння прозорості та підзвітності, а також підвищення обізнаності та навчання зацікавлених сторін щодо ризиків та наслідків корупції.
Статья посвящена важным и актуальным темам – криминологическим характеристикам особенных состояний против коррупциним ризикам у вищій освіті. Автор анализирует роль коррупций в сфере вищої освити. Зокрема, назначенная, що финансовая среда предприятий в освітній сфере не такъ помітні як, наприкладъ, коррупція в экономічній, политичній сфері чи сфері державъных закупок, одинк важний завданням є противъ коррупції саме в ос вітні сфері. Наголошується, що в умовах коли системи освіти корумпована, академичні досягнення стають меньш важливими, ніж «звъязки». Призвать к справедливому доступу к возможностям для неблагополучных. Вивчается конкретні корпоративные дії, которые можно відбуватися на всех рівнях освітньої системи. Досліджуються взначення понятня «коррупційні ризики», надані углеводы содержаної влади и викладені в доктринальних джерелах. Зосереджено увагу на группы коррупционеров ризики в сфере вищной освіти, а также ризики: у освітньому, научному середовищі, ризики в админістративном процессе и в сфері охвата. Запропоновано заходи невелювання коррупційних ризиков в сфері вищої освіти. Робиться висновок, чо боротьба с коррупцией в освіті є важна для сохранности рівного доступа до освіти, подвишення якості освіти, понижение рівня бідності и сприяння соціальні стабильности. Для принятия более справедливого и равноправного суспільства в край важно визначити пріоритети зусиль щодо боротьби с корупцією в системі освіти. Выявление, оценка и управление коррупционными ризиками є активным аспектом антикоррупционной токсичности. Можно включить розробку политики и процедур для защиты предприятий, управления механизмами наблюдения и внутреннего надзора, применения прозорости и подтверждения, а также приведения в соответствие с информацией и наведения замков в отношении предприятий и предприятий. ії.
The article is dedicated to an important and topical topic - criminological characteristics of the features of anti-corruption risks in public education. The author analyzes the role of corruption in the sphere of higher education. Zakrema, signifies that the financial consequences of corruption in the lighting sphere are not so memorable, for example, corruption in the economic, political sphere and the sphere of state purchasers, however, it is important to prevent corruption in the OS itself ventilated sphere. It is said that in the minds, if the system of enlightenment is corrupted, the academic achievements become less important, lower "links". Tse lead to unfair access to illuminating opportunities for health workers. There are specific corrupt practices that can be seen on all levels of the lighting system. The definitions of “corruption risks”, given by the organs of state power and deposited in doctrinal dzherelah, are to be understood. There is respect for the groups of corruption risks in the sphere of public education, and for the risk itself: for the lighting, scientific medium, risks in the administrative process in the sphere of partnership. It is proponated to come and level the corruption risks in the sphere of higher education. The fight against corruption in education is important for ensuring equal access to education, increasing the quality of education, lowering the level of poverty and ensuring social stability. In order to achieve a more fair tariff for an equal society, it is very important to prioritize efforts to fight corruption in the education system. Revealing, evaluating and managing corruption risks is an important aspect of anti-corruption efforts. You can include the development of policies and procedures to curb corruption, the creation of mechanisms for visibility and internal control, the recognition of transparency and confidence, as well as the promotion of awareness and education of affected parties to avoid risks and consequences rupees.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Estonia Estonia
1
Ukraine Ukraine
592
United Kingdom United Kingdom
19
United States United States
678
Unknown Country Unknown Country
56

Downloads

Estonia Estonia
1
Ukraine Ukraine
593
United States United States
679
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Bondarenko_academic_integrity.pdf 716,29 kB Adobe PDF 1274

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.