Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/94655
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Ecosystem transformation of the energy sector: Climate neutrality and inclusive balance
Authors Chygryn, Olena Yuriivna  
Kwilinski, Aleksy  
Khomenko, Liliia Mykolaivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0002-4007-3728
http://orcid.org/0000-0001-6318-4001
http://orcid.org/0000-0001-5690-1105
Keywords energy efficiency
biofuels
renewable energy
environmental regulations
environmental studies
chemical engineering
ecology
енергоефективність
біопаливо
відновлювані джерела енергії
екологічні норми
екологічні дослідження
хімічна інженерія
екологія
Type Conference Papers
Date of Issue 2024
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/94655
Publisher AIP Publishing
License Copyright not evaluated
Citation Chygryn O., Kwilinski A., Khomenko L. Ecosystem transformation of the energy sector: Climate neutrality and inclusive balance. AIP Conference Proceedings 3033, 020012 (2024). https://doi.org/10.1063/5.0188549.
Abstract Метою роботи є проведення бібліометричного аналізу наукових праць з питань екосистемної трансформації енергетичного сектору. Всього в базі даних Web of Science знайдено 646 публікацій на дану тематику.60% із них були опубліковані починаючи з 2018 року. Більшість публікацій було знайдено у сферах наук про навколишнє середовище, екологію, техніку, хімію, інші наукові технології та енергетичне паливо. Більшість робіт опубліковано дослідниками з Китаю, США, Індії, Англії, Німеччини. Більшість досліджень профінансовано Національним фондом природничих наук Китаю, Європейською комісією, Фондами фундаментальних досліджень центральних університетів, Національним науковим фондом, Інноваційними дослідженнями Великобританії та іншими. Більшість досліджень присвячено трансформації, продуктивності, енергетиці, відновлюваним джерелам енергії, стійкості, впливу, енергоефективності та зеленій економіці. У результаті кластерного аналізу було виділено п'ять основних кластерів досліджень. Лише один з них присвячений кліматичній нейтральності. У вибірку не було включено жодного дослідження щодо принципів інклюзивного балансу, тому необхідні подальші дослідження. Найбільший прорив у дослідженнях екосистемної трансформації енергетичного сектору стався у 2016–2020 роках. У 2016–2017 роках в основному вивчалися зелене будівництво, трансформація, екологічна хімія, газ, біопаливо, вуглекислий газ, модель, окислення, залізо, оксид, стабільність та ідентифікація. Починаючи з 2020 року почали вивчатися енергетичний перехід, електроенергія, водень, генерація, економіка, перехід, інновації, сектор, викиди вуглецю, вплив, міста, економічне зростання, екологічне регулювання, емпіричні дані, екологічне регулювання та торгівля. Швидше за все, ці напрямки будуть розвиватися в найближчі роки. Результати цього дослідження можуть бути використані дослідниками, які вивчають трансформацію екосистеми в енергетичному секторі, і науковцями, які шукають організації для фінансування, журнали для публікації та учасників для співпраці в дослідженні.
The work aims to perform a bibliometric analysis of scientific works on the ecosystem transformation of the energy sector. A total of 646 publications on this topic were found in the Web of Science database. Sixty percent of them have been published since 2018. Most publications were found in the fields of Environmental Sciences Ecology, Engineering, Chemistry, Other Science Technology, and Energy Fuels. Most of the works were published by researchers from China, the USA, India, England, and Germany. Most of the research was funded by the National Natural Science Foundation of China, European Commission, Fundamental Research Funds for the Central Universities, National Science Foundation, the UK Research Innovation, and others. Most research is devoted to transformation, performance, energy, renewable energy, sustainability, impact, energy efficiency, and the green economy. As a result of the cluster analysis, five main clusters of research have been identified. Only one of them is dedicated to climate neutrality. No study on inclusive balance principles was included in the sample, and further study is needed. The largest breakthrough in research on the ecosystem transformation of the energy sector occurred in 2016–2020. In 2016–2017, green building, transformation, green chemistry, gas, biofuels, carbon dioxide, model, oxidation, iron, oxide, stability, and identification were mainly studied. Starting in 2020, energy transition, power, hydrogen, generation, economy, transition, innovation, sector, carbon emissions, impact, cities, economic growth, environmental regulation, empirical evidence, environmental regulation, and trade began to be studied. Most likely, these areas will develop in the coming years. The results of this study can be used by researchers studying the ecosystem transformation of the energy sector and researchers looking for funding organizations, journals for publication, and participants for cooperation in research.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БіЕМ)

Views

China China
1
Japan Japan
1
Romania Romania
1
Ukraine Ukraine
2163
United States United States
3991
Unknown Country Unknown Country
911

Downloads

China China
1
Ukraine Ukraine
120
United States United States
7069

Files

File Size Format Downloads
Chygryn_energy_efficiency.pdf 154,73 kB Adobe PDF 7190

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.