Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти (КФК) [23]

Browse by
Showing results 1 to 20 of 23
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2024 Вимірювання сонячної радіації на фотоелектричних станціях Сайфулліна, М.Р. Bachelous Paper 23 2
2024 Газові сенсори на основі діоксида олова Скорик, М.А. Bachelous Paper 20 2
2024 Енергоефективність світлодіодних джерел випромінювання Воловик, Д.І. Bachelous Paper 31 3
2024 Комп’ютерне моделювання та застосування одновимірних польових транзисторів Олефіренко, В.В. Bachelous Paper 15 1
2024 Комп’ютерне моделювання та оптимізація одновимірних фотоелектричних перетворювачів Приймак, С.А. Bachelous Paper 13 1
2024 Локальна система оповіщення про загрози Коротков, Н.К. Bachelous Paper 15 2
2024 Моделювання робочих характеристик фотоперетворювачів третього покоління Новіков, М.С. Bachelous Paper 18 2
2024 Морфологічні особливості формування одномірних напівпровідникових структур Скрибка, О.А. Bachelous Paper 14 2
2024 Направляючі системи волоконно-оптичних ліній зв’язку Бедрик, А.В. Bachelous Paper 18 16
2024 Приладово-технологічне моделювання та застосування двовимірних польових транзисторів Федченко, Є.В. Bachelous Paper 19 2
2024 Розробка електронного пристрою придушення спалахів на вибухонебезпечних підприємствах Фомін, В.В. Bachelous Paper 13 2
2024 Розробка електронної схеми для керування ліфтом Пінчук, Д.М. Bachelous Paper 11 3
2024 Розробка керуючої схеми для транспортування зернових культур Прилуцький, О.С. Bachelous Paper 14 6
2024 Розробка схеми керування грузовими маневровими потягами на станції «Вирівка» Боженко, О.А. Bachelous Paper 14 17
2024 Розробка технічних рішень для запобігання динамічних перевантажень складної системи в аварійних режимах роботи Безносенко, В.В. Bachelous Paper 11 2
2024 Система автоматичного керування приводом гальма за режимом роботи Розпутний, О.А. Bachelous Paper 13 2
2024 Система автоматичної фіксації порушення ПДР Протовень, О.І. Bachelous Paper 16 2
2024 Система керування на основі секторального сенсора Шкуліпа, О.В. Bachelous Paper 12 3
2024 Структура та сенсорні властивості нанокристалічних плівок вольфраму Матяш, І.С. Bachelous Paper 19 13
2024 Структурна оптимізація складної динамічної системи Зубчонок, Є.І. Bachelous Paper 13 2