Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/95247
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вплив міжнародного та європейського права на національну правову систему України: аксіологічний вимір
Authors Zavhorodnia, Vladyslava Mykolaivna  
Slavko, Anna Serhiivna  
Shvaher, Olha Andriivna  
Plotnikova, Mariia Volodymyrivna  
Churylova, Tetiana Mykolaivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0001-8354-1336
http://orcid.org/0000-0003-1339-470X
http://orcid.org/0000-0001-7928-6328
http://orcid.org/0000-0002-6330-0874
http://orcid.org/0000-0002-9997-1768
Keywords аксіологія права
axiology of law
Європейський Союз
European Union
належне врядування
good governance
недискримінація
non-discrimination
правосуддя
justice
рівність
equality
цінності в праві
values in law
Type Technical Report
Date of Issue 2023
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/95247
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Вплив міжнародного та європейського права на національну правову систему України: аксіологічний вимір : звіт про НДР (остаточний) / кер. В. М. Завгородня. Суми : Сумський державний університет, 2023. 159 с. № 0120U105185.
Abstract Об’єктом дослідження є відносини в сфері імплементації міжнародних стандартів в українську правову систему та апроксимації законодавства України до європейських стандартів. Предметом дослідження є механізми впливу міжнародного та європейського права на національну правову систему через призму аксіології права. Метою дослідження є вивчення процесів та встановлення механізмів впливу базових цінностей, що лежать в основі міжнародного та європейського права, на розвиток національної правової системи. Завдання дослідження передбачають вивчення сутності і змісту правових цінностей, сформованих міжнародною спільнотою, та аксіологічних витоків європейського права; порівняння ціннісних засад національної правової системи і права Європейського Союзу; аналіз впливу ціннісних орієнтирів на формування правових засад європейської і євроатлантичної інтеграції України, правове забезпечення розвитку міжнародних партнерств, участі держави Україна в глобальних ініціативах; розробка рекомендацій щодо вдосконалення вітчизняного законодавства і практики його застосування у аксіологічному контексті. Методи, що застосовуються під час роботи над темою: порівняльно-правовий, формально-юридичний, гіпотетико-дедуктивний та ін. Прогнозується, що результати проведеного дослідження можуть бути використані для вдосконалення законотворчої діяльності та правозастосовної практики, в системі вищої юридичної освіти та для подальшого розвитку наукових знань.
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

China China
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
30
United States United States
122
Unknown Country Unknown Country
3

Downloads

France France
1
Italy Italy
1
Ukraine Ukraine
158
United States United States
86

Files

File Size Format Downloads
Zavhorodnia_zvit_2023.pdf 943,33 kB Adobe PDF 246

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.