Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/95336
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Мультишарові захисні покриття з покращеними фізико-механічними властивостями на основі нітридів високоентропійних сплавів
Other Titles Виявлення загальних закономірностей формування структурно-фазового стану, хімічного складу та властивостей багатошарових захисних покриттів
Authors Rohoz, Vladyslav Mykolaiovych  
Buranych, Volodymyr Volodymyrovych
Maksakova, Olga Vasylivna
Smyrnova, Kateryna Vasylivna  
Гудзь, В.Д.
Мойсеєнко, А.І.
Андрієнко, Л.О.
ORCID http://orcid.org/0000-0003-3162-2972
http://orcid.org/0000-0001-8993-996X
Keywords високоентропійний сплав
high entropy alloy
багатошарові покриття
multilayer coatings
твердість
hardness
рентгеноструктурний аналіз
X-ray structural analysis
першопринципні розрахунки
basic calculations
Type Technical Report
Date of Issue 2022
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/95336
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Мультишарові захисні покриття з покращеними фізико-механічними властивостями на основі нітридів високоентропійних сплавів = Виявлення загальних закономірностей формування структурно-фазового стану, хімічного складу та властивостей багатошарових захисних покриттів : звіт про НДР (остаточний) / кер. В. М. Рогоз. Суми : Сумcький державний університет, 2022. 130 с. № 0120U100475.
Abstract Об’єкт дослідження – Фазовий та елементний склад, мікроструктура, теплові та механічні властивості багатошарових покриттів на основі нітридів високоентропійних сплавів. Мета роботи – Встановлення взаємозв’язку між елементним, фазовим і напружено-деформованим станом та термічною стабільністю, механічними і трибологічними властивостями наноструктурних захисних мультишарових покриттів на основі нітридів високоентропійних сплавів, та впливу на них технологічних параметрів осадження, а саме тиску робочого газу та потенціалу зсуву підкладки. Дослідження включають в себе широкий набір теоретичних (першопринципне моделювання, фазові діаграми, та алгоритми машинного навчання) та експериментальних (катодно-дугове осадження з парової фази для отримання нітридних покриттів, растрова електронна мікроскопія, просвічуюча електронна мікроскопія, рентгенівська дифракція, рентгенівська фотоелектронна спектроскопія, вимірювання тверості за Вікерсом та за допомогою наноіндентування, а також триботести за схемою «кулька на диску» для визначення коефіцієнту тертя і зносостійкості) методів. Основним результатом, є те, що було проведено комплексне експериментальне та теоретичне дослідження мікроструктури, фазового складу та трибомеханічних властивостей одно- та багатошарових нітридних покриттів на базі високоентропійних сплавів, що дозволило встановити кореляційні залежності. Наукова новизна результатів полягає у тому, що було вперше досліджено нітридні покриття на основі високоентропійних сплавів при експериментах на радіаційну та механічну стійкість. Було вперше вивчена структура та властивості покриттів нітридів високоентропійних сплавів на базі Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Ta, Hf, W за допомогою комп’ютерного моделювання та подальшого експерименту. Одержана у роботі методика отримання високоентропійних нітридних покриттів на основі тугоплавких металів з однорідною структурою та покращеними фізико-механічними властивостями може бути використана у подальших прикладних дослідженнях для продовження терміну служби металевих інструментів, що експлуатуються в умовах високих температур, швидкостей та навантажень, а також для високошвидкісного фрезерування.
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

Australia Australia
1
Germany Germany
1
United States United States
4
Unknown Country Unknown Country
1

Downloads

United States United States
1

Files

File Size Format Downloads
Rohoz_zvit_2022.pdf 5,59 MB Adobe PDF 1

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.