Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/95500
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Зелене інвестування: коінтеграційна модель трансмісійних ESG-ефектів у ланцюзі «зелений бренд України – соціальна відповідальність бізнесу»
Other Titles Економіко-математичне моделювання взаємозв’язків між рівнем доброчесності маркетингової політики, зеленим брендом країни та обсягами залучення зелених інвестицій у національну економіку
Authors Makarenko, Inna Oleksandrivna  
Pimonenko, Tetiana Volodymyrivna  
Liulov, Oleksii Valentynovych  
Pakhnenko, Olena Mykhailivna  
Ziabina, Yevheniia Anatoliivna  
Us, Yana Oleksandrivna  
Liulova, Liliia Yuriivna
Nechyporenko, Roman Mykolaiovych
Shaforost, Yuliia Volodymyrivna
Хааг, В.Х.
Литвиненко, Д.С.
Василина, Т.М.
ORCID http://orcid.org/0000-0001-7326-5374
http://orcid.org/0000-0001-6442-3684
http://orcid.org/0000-0002-4865-7306
http://orcid.org/0000-0002-4703-4078
http://orcid.org/0000-0003-0832-7932
http://orcid.org/0000-0003-1451-0450
Keywords зелене івестування
зелений бренд
соціальна відповідальність
трансмісійні ESG-ефекти
green investment
green brand
social responsibility
transmission ESG effects
Type Technical Report
Date of Issue 2022
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/95500
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Зелене інвестування: коінтеграційна модель трансмісійних ESG-ефектів у ланцюзі «зелений бренд України – соціальна відповідальність бізнесу» = Економіко-математичне моделювання взаємозв’язків між рівнем доброчесності маркетингової політики, зеленим брендом країни та обсягами залучення зелених інвестицій у національну економіку : звіт про НДР (проміжний) / кер. І. О. Макаренко. Суми : Сумський державний університет, 2022. 84 с. № 0121U100468.
Abstract Об’єкт дослідження – система соціо-еколого-економічних відносин, які виникають між стейкхолдерами зеленого інвестування. Мета дослідження полягає у формуванні методологічних засад та методичного інструментарію моделювання та прогнозування взаємозв’язку трансмісійних екологічних, соціальних та регуляторних (ESG) ефектів від зеленого інвестування, підвищення рівня зеленого бренду України та соціальної відповідальності бізнесу, наукове обґрунтування та розробка дорожньої карти активізації зеленого інвестування, яка міститиме чіткі алгоритми та цільові орієнтири. Методи дослідження – використано стохастичне фронтирне моделювання при оцінюванні та прогнозуванні впливу соціо-еколого-економічних флуктуацій національної економіки на розвиток зеленого інвестування, національного зеленого бренду та соціально-відповідального бізнесу. У рамках другого етапу виконання науково-дослідної роботи розроблено теоретико-методологічні основи конвергентного підходу до оцінювання зеленого бренду країни та соціальної відповідальності бізнесу, що базується на інтегральному поєднанні методу головних компонент (з урахуванням VARIMAX rotation), Global Malmquist-Luenberger індексу продуктивності, ентропійного методу, σ- та β-конвергенції. Це дозволило емпірично обґрунтовувати абсолютні та порівняльні переваги країни щодо позиціювання її бренду як екологовідповідальної при залученні зелених інвестицій у національну економіку. Поглиблено науково-методичний підхід до оцінювання рівня доброчесності маркетингової політики промоції зеленого бренду країни, що на відміну від існуючих базується на використанні інструментарію Google та контент-аналізу. Це дозволило визначити рівень сприйняття стейкхолдерами дезорієнтувальної інформації про зелений бренд країни та її результатів досягнення Цілей сталого розвитку. Удосконалено науково-методичний підхід до економіко-математичного моделювання взаємозв’язків між рівнем доброчесності маркетингової політики, зеленим брендом країни та обсягами зелених інвестицій у національну економіку на основі двоетапного PLS-SEM моделювання, що дозволяє визначити напрями зростання обсягів залучення зелених інвестицій та підвищення рівня довіри зелених інвесторів до бренду країни та соціально-відповідального бізнесу (на прикладі агросектору) за релевантними Цілями сталого розвитку.
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

Japan Japan
1
Singapore Singapore
1
Spain Spain
1
United States United States
14
Unknown Country Unknown Country
3

Downloads

United States United States
21

Files

File Size Format Downloads
Makarenko_zvit_2022.pdf 1,94 MB Adobe PDF 21

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.