Browsing by Author Hryshchenko, Iryna Volodymyrivna

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 13 of 13
Issue YearTitleAuthor(s)TypeViewsDownloads
2017Формування принципів, методів і механізму раціонального перерозподілу природної ренти в системі "держава-регіон-суб'єкт господарювання"Теліженко, Олександр Михайлович; Телиженко, Александр Михайлович; Telizhenko, Oleksandr Mykhailovych; Байстрюченко, Наталія Олегівна; Байстрюченко, Наталия Олеговна; Baistriuchenko, Nataliia Olehivna; Галинська, Юлія Вікторівна; Галинская, Юлия Викторовна; Halynska, Yuliia Viktorivna; Грищенко, Ірина Володимирівна; Грищенко, Ирина Владимировна; Hryshchenko, Iryna Volodymyrivna; Юла, Ю.С.; Пунько, В.М.Technical Report00
2017Моделювання конфліктів в економіціПетрушенко, Микола Миколайович; Петрушенко, Николай Николаевич; Petrushenko, Mykola Mykolaiovych; Гриценко, Лариса Леонідівна; Гриценко, Лариса Леонидовна; Hrytsenko, Larysa Leonidivna; Шевченко, Ганна Миколаївна; Шевченко, Анна Николаевна; Shevchenko, Hanna Mykolaivna; Грищенко, Вадим Федорович; Hryshchenko, Vadym Fedorovych; Грищенко, Ірина Володимирівна; Hryshchenko, Iryna Volodymyrivna; Грищенко, Ирина Владимировна; Вернидуб, Наталія Олексіївна; Вернидуб, Наталия Алексеевна; Vernydub, Nataliia Oleksiivna; Стрига, В.Д.Technical Report00
2016Экономика предпринимательстваГрищенко, Вадим Федорович; Hryshchenko, Vadym Fedorovych; Грищенко, Ірина Володимирівна; Hryshchenko, Iryna Volodymyrivna; Грищенко, Ирина ВладимировнаLearning Object00
2016Прогнозування та програмування зрівноваженого розвитку рекреаціїШевченко, Ганна Миколаївна; Шевченко, Анна Николаевна; Shevchenko, Hanna Mykolaivna; Гриценко, Лариса Леонідівна; Гриценко, Лариса Леонидовна; Hrytsenko, Larysa Leonidivna; Петрушенко, Микола Миколайович; Петрушенко, Николай Николаевич; Petrushenko, Mykola Mykolaiovych; Кислий, Володимир Миколайович; Кислый, Владимир Николаевич; Kyslyi, Volodymyr Mykolaiovych; Грищенко, Вадим Федорович; Hryshchenko, Vadym Fedorovych; Рєзнік, Олег Миколайович; Резник, Олег Николаевич; Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Грищенко, Ірина Володимирівна; Hryshchenko, Iryna Volodymyrivna; Грищенко, Ирина Владимировна; Заскока, Антон Миколайович; Заскока, Антон Николаевич; Zaskoka, Anton MykolaiovychTechnical Report00
2015Удосконалення системи матеріального стимулювання на сучасному підприємствіГрищенко, Ірина Володимирівна; Грищенко, Ирина Владимировна; Hryshchenko, Iryna Volodymyrivna; Дробницький, А.Д.; Тарасенко, К.С.Theses00
2015Удосконалення системи матеріального стимулювання на сучасному підприємствіГрищенко, Ірина Володимирівна; Грищенко, Ирина Владимировна; Hryshchenko, Iryna Volodymyrivna; Дробницький, А.Д.; Тарасенко, К.С.Theses00
2015Economics of BusinessГрищенко, Вадим Федорович; Hryshchenko, Vadym Fedorovych; Грищенко, Ірина Володимирівна; Грищенко, Ирина Владимировна; Hryshchenko, Iryna VolodymyrivnaLearning Object00
2015Management for BachelorsБалацький, Олег Федорович; Балацкий, Олег Федорович; Balatskyi, Oleh Fedorovych; Теліженко, Олександр Михайлович; Телиженко, Александр Михайлович; Telizhenko, Oleksandr Mykhailovych; Лапін, Євген Васильович; Лапин, Евгений Васильевич; Lapin, Yevhen Vasylovych; Жулавський, Аркадій Юрійович; Жулавский, Аркадий Юрьевич; Zhulavskyi, Arkadii Yuriiovych; Дегтяренко, Олександр Григорович; Дегтяренко, Александр Григорьевич; Dehtiarenko, Oleksandr Hryhorovych; Лук’янихін, Вадим Олександрович; Лукьянихин, Вадим Александрович; Luk’ianykhin, Vadym Oleksandrovych; Глівенко, Сергій Володимирович; Гливенко, Сергей Владимирович; Hlivenko, Serhii Volodymyrovych; Швіндіна, Ганна Олександрівна; Швиндина, Анна Александровна; Shvindina, Hanna Oleksandrivna; Лук’янихіна, Олена Анатоліївна; Лукьянихина, Елена Анатольевна; Luk’ianykhina, Olena Anatoliivna; Павленко, Олена Олексіївна; Павленко, Елена Алексеевна; Pavlenko, Olena Oleksiivna; Соляник, Оксана Миколаївна; Соляник, Оксана Николаевна; Solianyk, Oksana Mykolaivna; Карпенко, Євгенія Владиславівна; Карпенко, Евгения Владиславовна; Karpenko, Yevheniia Vladyslavivna; Петрушенко, Микола Миколайович; Петрушенко, Николай Николаевич; Petrushenko, Mykola Mykolaiovych; Рибальченко, Світлана Миколаївна; Рыбальченко, Светлана Николаевна; Rybalchenko, Svitlana Mykolaivna; Галинська, Юлія Вікторівна; Галынска, Юлия Викторовна; Halynska, Yuliia Viktorivna; Опанасюк, Юлія Анатоліївна; Опанасю, Юлия Анатольевна; Opanasiuk, Yuliia Anatoliivna; Тимченко, Ірина Олександрівна; Тимченко, Ирина Александровна; Tymchenko, Iryna Oleksandrivna; Кислий, Володимир Миколайович; Кислый, Владимир Николаевич; Kyslyi, Volodymyr Mykolaiovych; Карпіщенко, Олексій Іванович; Карпищенко, Алексей Иванович; Karpishchenko, Oleksii Ivanovych; Панасовський, Юрій Васильович; Панасовский, Юрий Васильевич; Panasovskyi, Yurii Vasylovych; Божкова, Вікторія Вікторівна; Божкова, Виктория Викторовна; Bozhkova, Viktoriia Viktorivna; Біловодська, Олена Анатоліївна; Беловодская, Елена Анатольевна; Bilovodska, Olena Anatoliivna; Древаль, Ольга Юріївна; Древаль, Ольга Юрьевна; Dreval, Olha Yuriivna; Смоленніков, Денис Олегович; Смоленников, Денис Олегович; Smolennikov, Denys Olehovych; Котенко, Андрій Миколайович; Котенко, Андрей Николаевич; Kotenko, Andrii Mykolaiovych; Балацький, Євген Олегович; Балацкий, Евгений Олегович; Balatskyi, Yevhen Olehovych; Хлобистов, Євген Володимирович; Хлобыстов, Евгений Владимирович; Khlobystov, Yevhen Volodymyrovych; Акуленко, Л.В.; Соколов, М.О.; Шевченко, Ганна Миколаївна; Шевченко, Анна Николаевна; Shevchenko, Hanna Mykolaivna; Грищенко, Ірина Володимирівна; Грищенко, Ирина Владимировна; Hryshchenko, Iryna Volodymyrivna; Грищенко, Вадим Федорович; Hryshchenko, Vadym Fedorovych; Валенкевич, Лариса Петрівна; Валенкевич, Лариса Петровна; Valenkevych, Larysa PetrivnaTextbook00
2014Експортно-імпортний потенціал як складова економічного потенціалу регіонуГрищенко, Ірина Володимирівна; Грищенко, Ирина Владимировна; Hryshchenko, Iryna Volodymyrivna; Шостак, О.В.Theses00
2014Екологічно-орієнтовані стратегії управління соціально-економічним розвитком територіїЛук`янихін, Вадим Олександрович; Лукьянихин, Вадим Александрович; Lukianyhin, Vadym Oleksandrovych; Теліженко, Олександр Михайлович; Телиженко, Александр Михайлович; Telizhenko, Oleksandr Mykhailovych; Кислий, Володимир Миколайович; Кислый, Владимир Николаевич; Kyslyi, Volodymyr Mykolaiovych; Древаль, Ольга Юріївна; Древаль, Ольга Юрьевна; Dreval, Olha Yuriivna; Грищенко, Вадим Федорович; Hryshchenko, Vadym Fedorovych; Павленко, Олена Олексіївна; Павленко, Елена Алексеевна; Pavlenko, Olena Oleksiivna; Лук`янихіна, Олена Анатоліївна; Лукьянихина, Елена Анатольевна; Lukianykhina, Olena Anatoliivna; Валенкевич, Лариса Петрівна; Валенкевич, Лариса Петровна; Valenkevych, Larysa Petrivna; Мішеніна, Галина Анатоліївна; Мишенина, Галина Анатольевна; Mishenina, Halyna Anatoliivna; Байстрюченко, Наталія Олегівна; Байстрюченко, Наталия Олеговна; Baistriuchenko, Nataliia Olehivna; Опанасюк, Юлія Анатоліївна; Опанасюк, Юлия Анатольевна; Opanasiuk, Yuliia Anatoliivna; Таранюк, Каріна Вікторівна; Таранюк, Карина Викторовна; Taraniuk, Karina Viktorivna; Шевченко, Тетяна Іванівна; Шевченко, Татьяна Ивановна; Shevchenko, Tetiana Ivanivna; Бондар, Тетяна Вікторівна; Бондарь, Татьяна Викторовна; Bondar, Tetiana Viktorivna; Провозін, Наталія Василівна; Провозин, Наталия Васильевна; Provozin, Nataliia Vasylivna; Волковець, Тетяна Вікторівна; Волковец, Татьяна Викторовна; Volkovets, Tetyana Viktirivna; Кошевець, Віта Василівна; Кошевец, Вита Васильевна; Koshevets, Vita Vasylivna; Циганенко, Олена Василівна; Циганенко, Елена Васильевна; Tsyhanenko, Olena Vasylivna; Зубко, Катерина Юріївна; Зубко, Екатерина Юрьевна; Zubko, Kateryna Yuriivna; Личак, Анна Юріївна; Лычак, Анна Юрьевна; Lychak, Anna Yuriivna; Кириченко, Костянтин Іванович; Кириченко, Константин Иванович; Kyrychenko, Kostiantyn Ivanovych; Тимченко, Ірина Олександрівна; Тимченко, Ирина Александровна; Tymchenko, Iryna Oleksandrivna; Токарєва, Лариса Петрівна; Токарева, Лариса Петровна; Tokarieva, Larysa Petrivna; Півень, Андрій Григорович; Пивень, Андрей Григорьевич; Piven, Andrii Hryhorovych; Грищенко, Ірина Володимирівна; Грищенко, Ирина Владимировна; Hryshchenko, Iryna Volodymyrivna; Матвєєва, Юлія Тагібеківна; Матвеева, Юлия Тагибековна; Matvieieva, Yuliia Tahibekivna; Євдокимова, Альона Вікторівна; Евдокимова, Алёна Викторовна; Yevdokymova, Alona Viktorivna; Найчук, Олена Анатоліївна; Найчук, Елена Анатолиевна; Naichuk, Olena Anatoliivna; Жарик, Тетяна Іванівна; Жарик, Татьяна Ивановна; Zharyk, Tetiana Ivanivna; Мін, Лі; Мин, Ли; Min, LiTechnical Report00
2014Організаційно-економічні основи управління використанням експортно-імпортного потенціалу регіону в системі забезпечення еколого-економічної безпекиГрищенко, Ірина Володимирівна; Грищенко, Ирина Владимировна; Hryshchenko, Iryna VolodymyrivnaThesis00
2014Організаційно-економічні основи управління використанням експортно-імпортного потенціалу регіону в системі забезпечення еколого-економічної безпекиГрищенко, Ірина Володимирівна; Грищенко, Ирина Владимировна; Hryshchenko, Iryna VolodymyrivnaSynopsis00
2013Оптимізації обсягів зовнішньої торгівлі в системі забезпечення еколого-економічної безпеки регіонуГрищенко, Ірина Володимирівна; Грищенко, Ирина Владимировна; Hryshchenko, Iryna VolodymyrivnaTheses00