Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67790
Title: Формування принципів, методів і механізму раціонального перерозподілу природної ренти в системі "держава-регіон-суб'єкт господарювання"
Authors: Telizhenko, Oleksandr Mykhailovych
Baistriuchenko, Nataliia Olehivna
Halynska, Yuliia Viktorivna
Hryshchenko, Iryna Volodymyrivna
Юла, Ю.С.
Пунько, В.М.
Keywords: дохід
оцінка
паливно-енергетичні ресурси
регіон
рента
розвиток
суб'єкт господарювання
доход
оценка
топливно-энергетические ресурсы
регион
развитие
субъект хозяйствования
income
assessment
fuel and energy resources
region
rent
development
business entity
Issue Year: 2017
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Формування принципів, методів і механізму раціонального перерозподілу природної ренти в системі "держава-регіон-суб'єкт господарювання" [Текст]: звіт про НДР (остаточний) / кер. О.М. Теліженко. - Суми: СумДУ, 2017. - 124 с.
Abstract: Удосконалені науково-методичні підходи до розрахунку природної ренти на основі динамічних показників світових цін на природні ресурси, формування принципів, методів і механізму раціонального перерозподілу рентного доходу в системі «держава - регіон - суб'єкт господарювання». Використовуючи досвід провідних компаній з прогнозування світових тенденцій нами були визначені основні 26(двадцять шість) чинники по 42(сорока двом) країнам світу з інтервалом з 1996 по 2010 рік. За допомогою факторного аналізу були отримані і узагальнені 4 групи факторів які впливають на формування економічно стійкої частини світової ціни на природні ресурси. Визначення релевантних чинників дозволило розробити механізм моделювання прогнозних світових цін на енергетичні ресурси. Також запропоновано методичний підхід до оцінки та прогнозування витрат на видобування паливо - енергетичних ресурсів, який на відміну від існуючих базується на використанні методу екстраполяції ланцюгових індексів та передбачає використання усереднених показників собівартості продукції паливодобувних підприємств та індексу рентабельності по нафтогазовій та вугільної галузях. Даний метод передбачає обробку більшого масиву історичних статистичних даних підприємств, визначення усередненого ланцюгового індексу та передбачає фіксування ціни в останній рік спостереженій.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67790
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other34
Downloads
Other27


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Telizhenko_1342.pdf1.09 MBAdobe PDF27Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.