Browsing by Author Yazykov, Oleksandr Valeriiovych


Showing results 1 to 20 of 21
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2019 Effect of Ultrasound Radiation on Biological Tissues: Physical Bases and Technological Principles Lukavenko, Ivan Mykhailovych; Yazykov, Oleksandr Valeriiovych; Andryushchenko, V.V. Article 17 5
2014 Експресія а-рецептору естрогена при передпухлинній патології в тканині молочної залози Lukavenko, Ivan Mykhailovych; Andriushchenko, Volodymyr Viktorovych; Yazykov, Oleksandr Valeriiovych Conference Papers 124 36
2015 Клиническое значение полиморфизма PvuІІ гена рецептора эстрадиола альфа в совершенствовании диагностики пролиферативных форм доброкачественной дисплазии молочной железы Lukavenko, Ivan Mykhailovych; Andriushchenko, Volodymyr Viktorovych; Harbuzova, Viktoriia Yuriivna; Yazykov, Oleksandr Valeriiovych Article 54 37
2017 Конусовидна резекція в лікуванні пацієнток із внутрішньопротоковими папіломами молочної залози Andriushchenko, Volodymyr Viktorovych; Yazykov, Oleksandr Valeriiovych; Lukavenko, Ivan Mykhailovych Conference Papers 22 7
2015 Непосредственные и отдаленные результаты хирургического лечения доброкачественных заболеваний молочных желез Yazykov, Oleksandr Valeriiovych; Leonov, Vasyl Vasylovych; Andriushchenko, Volodymyr Viktorovych; Lukavenko, Ivan Mykhailovych Article 98 175
2015 Оптимізація хірургічної тактики при доброякісних захворюваннях молочної залози з використанням малоінвазивних і пластичних методик Yazykov, Oleksandr Valeriiovych Synopsis 65 173
2014 Особливості хірургічного лікування аденоми молочної залози на фоні лактації (клінічний випадок) Lukavenko, Ivan Mykhailovych; Andriushchenko, Volodymyr Viktorovych; Yazykov, Oleksandr Valeriiovych Conference Papers 150 55
2014 Оцінка ефективності хірургічного лікування доброякісних захворювань молочних залоз Yazykov, Oleksandr Valeriiovych; Leonov, Vasyl Vasylovych Article 263 95
2015 Оцінка способів хірургічного лікування доброякісної дисплазії молочних залоз Yazykov, Oleksandr Valeriiovych; Leonov, Vasyl Vasylovych; Andriushchenko, Volodymyr Viktorovych; Lukavenko, Ivan Mykhailovych Conference Papers 31 13
2014 Оцінка якості життя після хірургічного лікування доброякісних захворювань молочних залоз Yazykov, Oleksandr Valeriiovych; Andriushchenko, Volodymyr Viktorovych; Lukavenko, Ivan Mykhailovych Conference Papers 208 28
2014 Профілактика ускладнень лактації при хірургічному лікуванні фіброаденом молочної залози Andriushchenko, Volodymyr Viktorovych; Lukavenko, Ivan Mykhailovych; Yazykov, Oleksandr Valeriiovych Conference Papers 172 37
2017 Розробка методу діагностики пухлин органів репродуктивної системи з використанням молекул клітинної адгезії раково-ембріонального антигену Moskalenko, Roman Andriiovych; Piddubnyi, Artem Mykhailovych; Lyndina, Yuliia Mykolaivna; Yazykov, Oleksandr Valeriiovych; Moskalenko, Yuliia Vasylivna; Vynnychenko, Oleksandr Ihorovych; Голобородько, Л.В.; Мірошниченко, М.В.; Палій, Т.В.; Дяченко, О.О.; Гетьманська, В.М.; Гирявенко, Д.Р.; Панченко, В.Д.; Бернадський, А.В. Technical Report 23 19
2017 Роль методів візуалізації доброякісних захворювань молочної залози у попередженні післяопераційних ускладнень Yazykov, Oleksandr Valeriiovych; Коломієць, О.О. Conference Papers 29 10
2018 Роль пролактину у розвитку патології молочної залози Коломієць, О.О.; Yazykov, Oleksandr Valeriiovych; Lyndin, Mykola Serhiiovych; Moskalenko, Roman Andriiovych Article 12 1
2018 Роль пролактину у розвитку патології молочної залози Коломієць, О.О.; Yazykov, Oleksandr Valeriiovych; Lyndin, Mykola Serhiiovych; Moskalenko, Roman Andriiovych Article 8 0
2013 Спосіб оперативного лікування доброякісних захворювань протокової системи молочної залози Andriushchenko, Volodymyr Viktorovych; Yazykov, Oleksandr Valeriiovych; Lukavenko, Ivan Mykhailovych Patent 289 105
2013 Спосіб профілактики лактаційної дисфункції в хірургічному лікуванні доброякісних новоутворень молочної залози Andriushchenko, Volodymyr Viktorovych; Lukavenko, Ivan Mykhailovych; Yazykov, Oleksandr Valeriiovych Patent 212 94
2013 Спосіб підшкірної мастектомії з одномоментним субмускулярним ендопротезуванням молочних залоз сіліконовими імплантатами Lukavenko, Ivan Mykhailovych; Andriushchenko, Volodymyr Viktorovych; Yazykov, Oleksandr Valeriiovych Patent 208 87
2015 Трансареолярний доступ в хірургічному лікуванні доброякісних новоутворень молочних залоз Andriushchenko, Volodymyr Viktorovych; Lukavenko, Ivan Mykhailovych; Yazykov, Oleksandr Valeriiovych Conference Papers 50 18
2018 Фізико-технологічні та біологічні основи методу лазерно-індукованої коагуляції Lukavenko, Ivan Mykhailovych; Andriushchenko, Volodymyr Viktorovych; Yazykov, Oleksandr Valeriiovych Article 16 3