Browsing by Author Yazykov, Oleksandr Valeriiovych


Showing results 1 to 20 of 21
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2019 Effect of Ultrasound Radiation on Biological Tissues: Physical Bases and Technological Principles Lukavenko, Ivan Mykhailovych; Yazykov, Oleksandr Valeriiovych; Andryushchenko, V.V. Article 58 45
2014 Експресія а-рецептору естрогена при передпухлинній патології в тканині молочної залози Lukavenko, Ivan Mykhailovych; Andriushchenko, Volodymyr Viktorovych; Yazykov, Oleksandr Valeriiovych Conference Papers 367 36
2015 Клиническое значение полиморфизма PvuІІ гена рецептора эстрадиола альфа в совершенствовании диагностики пролиферативных форм доброкачественной дисплазии молочной железы Lukavenko, Ivan Mykhailovych; Andriushchenko, Volodymyr Viktorovych; Harbuzova, Viktoriia Yuriivna; Yazykov, Oleksandr Valeriiovych Article 142 136
2017 Конусовидна резекція в лікуванні пацієнток із внутрішньопротоковими папіломами молочної залози Andriushchenko, Volodymyr Viktorovych; Yazykov, Oleksandr Valeriiovych; Lukavenko, Ivan Mykhailovych Conference Papers 94 78
2015 Непосредственные и отдаленные результаты хирургического лечения доброкачественных заболеваний молочных желез Yazykov, Oleksandr Valeriiovych; Leonov, Vasyl Vasylovych; Andriushchenko, Volodymyr Viktorovych; Lukavenko, Ivan Mykhailovych Article 1654 1636
2015 Оптимізація хірургічної тактики при доброякісних захворюваннях молочної залози з використанням малоінвазивних і пластичних методик Yazykov, Oleksandr Valeriiovych Synopsis 121 223
2014 Особливості хірургічного лікування аденоми молочної залози на фоні лактації (клінічний випадок) Lukavenko, Ivan Mykhailovych; Andriushchenko, Volodymyr Viktorovych; Yazykov, Oleksandr Valeriiovych Conference Papers 417 197
2014 Оцінка ефективності хірургічного лікування доброякісних захворювань молочних залоз Yazykov, Oleksandr Valeriiovych; Leonov, Vasyl Vasylovych Article 785 869
2015 Оцінка способів хірургічного лікування доброякісної дисплазії молочних залоз Yazykov, Oleksandr Valeriiovych; Leonov, Vasyl Vasylovych; Andriushchenko, Volodymyr Viktorovych; Lukavenko, Ivan Mykhailovych Conference Papers 62 13
2014 Оцінка якості життя після хірургічного лікування доброякісних захворювань молочних залоз Yazykov, Oleksandr Valeriiovych; Andriushchenko, Volodymyr Viktorovych; Lukavenko, Ivan Mykhailovych Conference Papers 613 28
2014 Профілактика ускладнень лактації при хірургічному лікуванні фіброаденом молочної залози Andriushchenko, Volodymyr Viktorovych; Lukavenko, Ivan Mykhailovych; Yazykov, Oleksandr Valeriiovych Conference Papers 345 37
2017 Розробка методу діагностики пухлин органів репродуктивної системи з використанням молекул клітинної адгезії раково-ембріонального антигену Moskalenko, Roman Andriiovych; Piddubnyi, Artem Mykhailovych; Lyndina, Yuliia Mykolaivna; Yazykov, Oleksandr Valeriiovych; Moskalenko, Yuliia Vasylivna; Vynnychenko, Oleksandr Ihorovych; Голобородько, Л.В.; Мірошниченко, М.В.; Палій, Т.В.; Дяченко, О.О.; Гетьманська, В.М.; Гирявенко, Д.Р.; Панченко, В.Д.; Бернадський, А.В. Technical Report 129 122
2017 Роль методів візуалізації доброякісних захворювань молочної залози у попередженні післяопераційних ускладнень Yazykov, Oleksandr Valeriiovych; Коломієць, О.О. Conference Papers 85 68
2018 Роль пролактину у розвитку патології молочної залози Коломієць, О.О.; Yazykov, Oleksandr Valeriiovych; Lyndin, Mykola Serhiiovych; Moskalenko, Roman Andriiovych Article 27 2
2018 Роль пролактину у розвитку патології молочної залози Коломієць, О.О.; Yazykov, Oleksandr Valeriiovych; Lyndin, Mykola Serhiiovych; Moskalenko, Roman Andriiovych Article 29 1
2013 Спосіб оперативного лікування доброякісних захворювань протокової системи молочної залози Andriushchenko, Volodymyr Viktorovych; Yazykov, Oleksandr Valeriiovych; Lukavenko, Ivan Mykhailovych Patent 828 652
2013 Спосіб профілактики лактаційної дисфункції в хірургічному лікуванні доброякісних новоутворень молочної залози Andriushchenko, Volodymyr Viktorovych; Lukavenko, Ivan Mykhailovych; Yazykov, Oleksandr Valeriiovych Patent 414 303
2013 Спосіб підшкірної мастектомії з одномоментним субмускулярним ендопротезуванням молочних залоз сіліконовими імплантатами Lukavenko, Ivan Mykhailovych; Andriushchenko, Volodymyr Viktorovych; Yazykov, Oleksandr Valeriiovych Patent 1191 874
2015 Трансареолярний доступ в хірургічному лікуванні доброякісних новоутворень молочних залоз Andriushchenko, Volodymyr Viktorovych; Lukavenko, Ivan Mykhailovych; Yazykov, Oleksandr Valeriiovych Conference Papers 202 18
2018 Фізико-технологічні та біологічні основи методу лазерно-індукованої коагуляції Lukavenko, Ivan Mykhailovych; Andriushchenko, Volodymyr Viktorovych; Yazykov, Oleksandr Valeriiovych Article 53 39