Browsing by Keywords лингвистика


Showing results 1 to 20 of 58
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2015 Concept "nothing". Linguistic world picture Bykova, K. Conference Papers 61 73
2015 Nation category marked by word classes Zevako, Z. Conference Papers 211 143
2009 Гендерный компонент в языке и переводе Мельник, Ю.П.; Мельник, Я.Г. Conference Papers 1284 1340
2016 Деактуализация компонента вода в составе фразеологизмов на материале двуязычных словарей Кобпаева, А.К. Conference Papers 149 139
2014 Експліцитно-перформативні висловлювання в англійській мові Пархоменко, В.О.; Medvid, Olena Mykolaivna Conference Papers 495 403
2014 Заперечення як мовна універсалія Медвідь, К.М. Conference Papers 600 576
2014 Засоби вираження категорії оцінки в мовленні чоловіків та жінок Плахота, С.В. Conference Papers 416 421
2019 Засоби вираження оцінки в українських та індійских пареміях Konok, Olha Petrivna; Руші, Джоші Conference Papers 21 21
2017 К проблеме взаимодействия этнических языков в поликультурном обществе Кенжебулатова, Д.Т. Conference Papers 268 220
2016 Комунікативна спрямованість англомовного казкового дискурсу Nazarenko, Olena Viacheslavivna; Борщ, А.В. Conference Papers 130 129
2014 Комунікативний аспект сучасного англомовного казкового дискурсу Мішкіна, Ю.В. Conference Papers 216 172
2013 Концепт счастье в узбекском и туркменском языках (из опыта проведения ассоциативного эксперимента) Усманов, К.; Хасанова, Д. Conference Papers 534 786
2017 Культурна прецедентність: когнітивний фактор у лінгводидактиці Бондаренко, Є.В. Conference Papers 137 114
2014 Лексико-семантичні особливості репрезентації концепту FASHION/ мода в британському газетному дискурсі Коробка, А.Ю. Conference Papers 231 206
2014 Лингво-когнитивный модус английских квантитативных слов Kobiakova, Iryna Karpivna Article 172 173
2019 Лукашева синергія у заяві про місію Гранкіна, Ю.; Ushchapovska, Iryna Vasylivna Conference Papers 27 23
2009 Лінгвокогнітивні аспекти вторинних конструювань Shvachko, Svitlana Oleksiivna Conference Papers 2068 2197
2012 Лінгвокультурологічний аспект гендерних відносин (на матеріалі німецької мови) Горболіс, Б.В. Conference Papers 688 929
2019 Лінгвостилістичні засоби в сучасних англомовних рекламних текстах та способи їх перекладу Кисіль А.В., Masters thesis 5 0
2016 Лінгвостилістичні особливості Australian English як діалекту англійської мови Григорчук, Ю.І. Conference Papers 589 495