Browsing by Keywords поліморфізм


Showing results 1 to 20 of 28
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2019 The association of APAI-Polymorphism of vitamin D receptor gene (VDR) with development of generalized parodontitis in Ukrainian population Fomenko, Illia Hennadiiovych; Harbuzova, Viktoriia Yuriivna; Obukhova, Olha Anatoliivna; Pokhmura, V.V.; Plakhtiienko, Inna Oleksandrivna; Piven, Svitlana Mykolaivna Article 26 23
2014 Cytokines Genes Polymorphisms in Ukrainian HIV-1 Infected Individuals Piddubna, Anna Ivanivna Article 1435 1694
2012 Investigation of the MGP promoter and exon 4 polymorphisms in patients with ischemic stroke in the Ukrainian population Obukhova, Olha Anatoliivna; Harbuzova, Viktoriia Yuriivna; Ataman, Oleksandr Vasylovych; Ataman, Yurii Oleksandrovych; Matlaj, O.I. Article 4706 4093
2016 Активність холестатичного синдрому у хворих на гострий набряковий панкреатит та поліморфізм генів IL-4 (С-590Т), ТNF-А (G-308А), PRSS1 (R122H) і CFTR (DELF508C) Іващук, С.І.; Сидорчук, Л.П. Article 1460 1322
2012 Аналіз зв'язку Thr83-Ala поліморфізму гена матриксного Gla-протеїну з ішемічним атеротромботичним інсультом Matlai, Olha Ivanivna Conference Papers 495 261
2017 Аналіз комбінації алельних варіантів генів CFTR (rs 113993960), PRSS1 (rs 111033565) та IL-4 (rs 2243250) з позиції ризику розвитку набрякового панкреатиту у популяції Північної Буковини Іващук, С.І.; Сидорчук, Л.П. Article 1377 1268
2017 Асоціація T-786C поліморфізму гена ендотеліальної оксиду азоту синтази із ревматоїдним артритом у поєднанні з ожирінням, цукровим діабетом типу 2 та артеріальною гіпертензією Букач, О.П. Article 2761 2112
2012 Ассоциация FоkI полиморфизма гена VDR с артериальной гипертензией у больных с ишемическим атеротромботическим инсультом Obukhova, Olha Anatoliivna Article 587 265
2011 Вивчення Т-138 - С поліморфізму промотора матриксного GLA - протеїну у практично здорових донорів в українській популяції Harbuzova, Viktoriia Yuriivna; Dubovyk, Yevhen Ivanovych Conference Papers 2461 2158
2011 Вплив поліморфізму гена ангіотензин-перетворюючого ферменту на структуру серця у спортсменів Obukhova, Olha Anatoliivna Conference Papers 2235 1389
2013 Ген глюкокортикоидного рецептора: структура,полиморфизм и клинические ассоциации Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Kmyta, Vladyslava Volodymyrivna; Savchenko, Oksana Volodymyrivna Article 251 353
2015 Ефективність гіполіпідемічної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від С825Т полісорфізму гена β3-субодиниці G-протеїн Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Moіseienko, Iryna Olehivna Article 183 202
2014 Зависимость развития гипертрофии левого желудочка от полиморфизма Т393С гена альфа-субъединицы G белка Dudchenko, Iryna Oleksandrivna Conference Papers 330 241
2013 Зв'язок Ser37Ala поліморфізму гена кісткового морфогенетичного протеїну-2 з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб з нормальним і підвищеним артеріальним тиском Harbuzova, Viktoriia Yuriivna; Забіяка, І.М. Conference Papers 436 298
2013 Клінічне і прогностичне значення поліморфізму гену GNB 3 у хворих на артеріальну гіпертензію Orlovskyi, Viktor Feliksovych; Moіseienko, Iryna Olehivna Conference Papers 620 577
2011 Матриксний Gla-протеїн (MGP) та його роль в кальцифікації судинної стінки Harbuzova, Viktoriia Yuriivna; Ataman, Oleksandr Vasylovych Article 29960 26974
2014 Особенности лечения больных с тяжелой черепно-мозговой травмой в зависимости от полиморфизма гена ингибитора активатора плазминогена РАІ-1 Potapov, Oleksandr Oleksandrovych; Kmyta, Oleksii Petrovych Article 744 813
2014 Особливості лікування хворих з тяжкою черепно-мозковою травмаю в залежності від поліморфізму гена інгібітору активатора плазміногену 1 (РАІ-1) Kmyta, Oleksii Petrovych Technical Report 245 851
2013 Оцінка зв’язку FokI поліморфізму гена рецептора вітаміну D з індексом маси тіла у хворих з ішемічним інсультом Obukhova, Olha Anatoliivna; Budko, V.V.; Mazur, T.S. Conference Papers 672 223
2013 Поширеність С677Т поліморфізму метилентетрагідрофолат редуктази та його значення у розвитку ішемічної хвороби серця Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Hrek, Andrii Volodymyrovych; Гученко, І.П. Conference Papers 953 323