Browsing by Keywords anisotropy


Showing results 1 to 12 of 12
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2015 Exchange anisotropy: phenomenological description and a simple model Shamardin, A.V. Conference Papers 4223 454
2019 Low cost технології одержання структурно якісних матеріалів Кислицький, О.В. Bachelous Paper 5 0
2020 Magnetic and Magnetoresistive Properties of Thin Film Alloys Based on Cobalt and Copper Shpetnyi, Ihor Oleksandrovych Article 5631 4387
2021 Peak Profile Analysis of X-ray Diffraction Pattern of Zinc Oxide Nanostructure Sajal, Sahu; Pijus, Kanti Samanta Article 4748 5258
2019 Sol-gel Synthesis and Structural Properties of Cu Doped ZnO Nanoparticles Samanta, P.K.; Das, M.; Rana, N.K. Article 7304 346
2017 Анизотропное повреждение листов меди при одноосном растяжении после знакопеременного изгиба Даскалица, Г.В.; Усов, В.В. Conference Papers 584 98
2015 Анізотропія провідності в електрон-опроміненому n-InSe Ковалюк, З.Д.; Мінтянський, І.В.; Савицький, П.І. Conference Papers 3763 2024
2017 Вплив параметрів магнітного та немагнітного шарів на процеси дисипації у багатошарових наноструктурах з антиферомагнітним компонентом Полек, Т.І.; Яремкевич, Д.Д.; Козак, І.М.; Кравець, А.Ф. Article 8647 8659
2017 Вплив товщини плівок SnS[2] на їх оптичні властивості Подопригора, О.О.; Фролов, А.І.; Opanasiuk, Anatolii Serhiiovych Conference Papers 7849 292
2015 Врахування ефектів анізотропії в орієнтації дископодібних кластерів при розрахунку кристалографічних параметрів Яремій, І.П.; Томин, У.О.; Уманців, М.М. Conference Papers 10043 1231
2013 Обчислення коефіцієнта екстинкції з врахуванням анізотропії в орієнтації радіаційних дефектів Яремій, І.П.; Томин, У.О. Conference Papers 704 854
2021 Оцінювання параметрів математичних моделей вільних і вимушених коливань колінчастого вала Хоменко, В.А. Bachelous Paper 1227 493