Browsing by Keywords competence approach


Showing results 1 to 16 of 16
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2012 Competence Approach in Teaching Students Foreign Languages. Mylenkova, Rymma Volodymyrivna; Миленкова, Римма Владимировна Conference Papers 36866 166
2016 Влияние компетентностного подхода на конкурентоспособность мелиоративной организации Угрюмова, А.А.; Ольгаренко, Г.В. Conference Papers 10757 199
2020 Зв'язок монологічного мовлення з іншими видами мовленнєвої діяльності Несторенко, Д.В. Bachelous Paper 7099 51215
2009 Компетентнісна модель випускника економічного ВНЗ напряму підготовки “фінанси і кредит” Головань, М.С. Article 3987 6051
2007 Компетентнісний підхід у навчанні інформатики і комп’ютерної техніки студентів економічного ВНЗ Головань, М.С. Article 58469 84882
2012 Компетентнісний підхід у процесі професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах Головань, М.С. Conference Papers 1520 1237
2011 Компетенція та компетентність: порівняльний аналіз понять Головань, М.С. Article 23894727 19807893
2011 Компетенція та компетентність: семантико-термінологічний дискурс Головань, М.С. Conference Papers 12505 10324
2011 Концепція професійної підготовки майбутніх фінансистів за кредитно-модульною системою організації навчання Головань, М.С. Article 4018 3411
2019 Країнознавство як складова іншомовної компетенції Козолуп, К. Bachelous Paper 8 2
2011 Кредитно-модульна система організації навчання майбутніх фахівців фінансового профілю в умовах компетентнісного підходу Головань, М.С. Article 3351 2724
2011 Реалізація компетентнісного підходу в умовах кредитно-модульної системи організації навчання інформатики Головань, М.С. Article 2921 1476
2013 Тезаурусна складова компетентнісного підходу у вищій школі Kazandzhyieva, Maryna Symeonivna; Процик, А. Conference Papers 122781 30874
2016 Формування перекладацької компетенції майбутніх юристів в сфері професійної комунікації Dorda, Svitlana Volodymyrivna Article 2958 4779
2020 Формування та оцінка фахових компетентностей облікових працівників і умовах забезпечення потреб вітчизняного та закордонного ринку праці Дейко, Н.О. Masters thesis 381 481
2012 Інформаційні технології в економіці та компетентностний підхід у сучасній освіті Dakher, Kateryna Anatoliivna Conference Papers 445 549