Browsing by Keywords danger


Showing results 1 to 9 of 9
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2016 Влияние состава пироксилиновых порохов на безопасность их хранения Романько, Т.В.; Кремянский, А.А.; Артюшенко, Е.А. Conference Papers 8448 808
2013 Вплив електромагнітного випромінювання на здоров’я людини Поникла, І.І. Conference Papers 5097 6520
2013 «Е»-добавки, як небезпека здоров’ю людини Хевпа, Ю.Я. Conference Papers 5825 2140
2017 Зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище при утилізації залізного купоросу виробництва пігментного двоокису титану Barsukova, Hanna Volodymyrivna Synopsis 60626 74656
2017 Зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище при утилізації залізного купоросу виробництва пігментного двоокису титану Barsukova, Hanna Volodymyrivna PhD Thesis 880721 917780
2014 Косметичні засоби як небезпека Проскурня, К.П. Conference Papers 853 1620
2016 Лексична репрезентація ядерного смислового компонента «danger/небезпека» в мовленнєвому акті «застереження» в англомовному політичному дискурсі Суховецька, Л.В. Article 22038 16727
2013 Сутність і співвідношення понять “загроза” та “ризик” у системі фінансової безпеки підприємства Могиліна, Л.А. Conference Papers 1407 1416
2021 Типове нормативне забезпечення впровадження принципів НАССР на підприємствах малого бізнесу на прикладі виробництв з обсмажування насіння та горіхів Косінов, М.А. Masters thesis 2194 5320