Browsing by Keywords derivatives


Showing results 1 to 20 of 35
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2021 Neolexems with the VIP Component in the Modern Ukrainian Language Oleksenko, V. Article 23827 12218
2011 Аналіз факторів, що визначають ліквідність похідних цінних паперів Андрєєва, Г.І. Article 2117 301
2008 Вплив похідних фінансових інструментів на розвиток фінансової кризи в США Лопаткіна, І.В.; Лопаткін, В.Г. Article 12960 3120
2014 Вплив розвитку ринку похідних фінансових інструментів на цінові показники ринків реальних товарів Корнєєв, М.В. Article 3543 1004
2010 Впровадження похідних фінансових інструментів на посткризовому фондовому ринку України: нормативний аспект Makarenko, Inna Oleksandrivna Conference Papers 4147 2409
2009 Економічні передумови розвитку ринку похідних фінансових інструментів Остапенко, І.О. Conference Papers 4908 2654
2014 Забезпечення прозорості і розкриття інформації у фінансовій звітності про похідні фінансові інструменти Makarenko, Inna Oleksandrivna Article 2113 2153
2013 Застосування поняття «хеджування» при зниженні фінансових ризиків бюджету України Шпіцглуз, С.О. Conference Papers 708 173
2009 Лінгвокогнітивні параметри денумеративів Shumenko, Olha Anatoliivna Conference Papers 156944 13852
2007 Можливості використання кредитних деривативів при управлінні кредитними ризиками Гаряга, Л.О. Conference Papers 2862 423
2011 Облік похідних фінансових інструментів Гвоздюкова, С. М. Competitive_scientific_work 3705 6487
2020 Огляд функціонування та розвитку ринку похідних цінних паперів Zaitsev, Oleksandr Vasylovych; Олондар, А.А. Article 63624 55201
2013 Оцінка ризиків деривативів в аспекті міжнародних стандартів регулювання діяльності банків Діденко, С.В. Conference Papers 905 181
2010 Переваги та недоліки похідних фінансових інструментів в контексті світової фінансової кризи Остапенко, І.О. Conference Papers 1961 2024
2010 Перспективи використання похідних фінансових інструментів в Україні Слав'янська, Н.Г.; Незнамова, А.С. Article 2529 1313
2010 Похiднi цiннi папери: сутнiсть, поняття й визначення Андрєєва, Г.І. Article 38697 137512
2010 Похідні фінансові інструменти як інструменти хеджування та спекуляції в умовах нестабільності світової фінансової системи Остапенко, І.О. Conference Papers 3128 362
2008 Правила випуску та обігу кредитних деривативів Аванесова, І.А. Conference Papers 1228 337
2004 Практичні аспекти використання похідних строкових фінансових інструментів для хеджування валютних ризиків підприємств-експортерів Zhuravka, Fedir Oleksandrovych Article 8296 17289
2011 Проблеми й перспективи розвитку та інтеграції інструментів фондового ринку України Shkolnyk, Inna Oleksandrivna; Burdenko, Iryna Mykolaivna; Plastun, Oleksii Leonidovych; Makarenko, Inna Oleksandrivna; Hrytsenko, Larysa Leonidivna Technical Report 6569 24489