Browsing by Keywords high school education


Showing results 1 to 11 of 11
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2003 Використання методу проектів у процесі вивчення інформатики та комп’ютерної техніки в економічному вузі Головань, М.С. Article 17833 6363
2014 Досвід в структурі компетентності особи Головань, М.С.; Yatsenko, Valerii Valeriiovych Article 5259 5306
2008 Знання як педагогічна категорія Головань, М.С. Article 28868 46411
2012 Компетентнісний підхід у процесі професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах Головань, М.С. Conference Papers 1981 4135
2012 Математичні компетентності чи математична компетентність? Головань, М.С. Article 6937615 13346609
2006 Метод проектів як засіб формування інформатичної компетентності майбутніх економістів Головань, М.С. Article 34217 42766
2014 Опыт в структуре компетентности личности Головань, Н.С.; Yatsenko, Valerii Valeriiovych 18836 315
2014 Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу Головань, М.С. Article 640038 2519040
2011 Система компетенцій випускника вищого навчального закладу напряму підготовки “фінанси і кредит” Головань, М.С. Article 3340283 1766037
2013 Сутність та структура математичної компетентності Головань, М.С. Article 505 1534
2002 Удосконалення фундаментальної підготовки з інформатики студентів економічних вузів Головань, М.С. Article 5933 286