Browsing by Keywords hypertension


Showing results 41 to 60 of 101
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2019 Ефективність антигіпертензивної терапії при коморбідності гіпертонічної хвороби та ожиріння залежно від фізичної активності пацієнтів Psarova, Valentyna Hryhorivna; Кириченко, Н. М.; Кочуєва, М. М.; Рогожин, А. В. Article 1429 118
2011 Ефективність вживання антигомотоксичного препарату кралонін при вегетативних порушеннях у хворих з ішемічною хворобою серця (ІХС) і гіпертонічною хворобою (ГХ) Дядічева, Т.О.; Сабадаш, В.Е.; Реута, Л.І.; Лопастинська, Н.К. Conference Papers 297694 3041
2021 Ефективність використання діуретиків у комплексному лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію залежно від Gly460Trp поліморфізму гена α-аддуцина Yermolenko, Svitlana Anatoliivna; Orlovskyi, Viktor Feliksovych; Orlovskyi, Oleksandr Viktorovych; Zharkova, Albina Volodymyrivna; Moiseyenko, Iryna Olehivna; Kolnohuz, Alona Vladyslavivna Article 258796 265944
2011 Ефективність застосування комбінованої гіполіпідемічної терапії у хворих на ішемічну хворобу серця та артеріальну гіпертензію Popov, Serhii Vitaliiovych; Грего, А.В. Conference Papers 195667 3431
2015 Ефективність немедикаментозного лікування хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням Psarova, Valentyna Hryhorivna; Kyrychenko, Nataliia Mykolaivna; Кочуєва, М.М.; Сухонос, В.А.; Привалова, А.О.; Дичко, М.М. Conference Papers 21128 1705
2018 Ефективність фізичної реабілітації хворих із кардіопульмональною патологією Psarova, Valentyna Hryhorivna; Кочуєва, М.М.; Рубан, Л.А.; Тимченко, Г.А.; Рогожин, А.В.; Кочуєв, Г.І. Article 24845 1987
2006 Застосування інгібітору АПФ-АККУПРО в лікуванні гіпертонічної хвороби Psarova, Valentyna Hryhorivna; Ветох, І.В.; Бойко, Л.М.; Тисячка, Т.М. Conference Papers 31053 31446
2017 Зміни структурно-функціонального стану магістральних судин у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу Psarova, Valentyna Hryhorivna; Криворучко, Я.Ю. Conference Papers 2053 2379
2015 Зміни уринальної екскреції бета-2-мікроглобуліну при гіпертонічній хворобі Сичов, Р.О. Article 30939087 979597
2004 Значення німої ішемії міокарда у хворих на есенціальну гіпертензію Бабич, О.Ю.; Півнєв, Б.А. Conference Papers 59607 119510
2017 Кальциноз аортального клапана у пацієнтів із поєднаним перебігом гіпертонічної хвороби та цукрового діабету ІІ типу Борота, Д.С. Conference Papers 7502 546
2009 Клінічна ефективність амлодипіну в людей похилого віку, хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з облітеруючими захворюваннями артерій нижніх кінцівок Ataman, Yurii Oleksandrovych; Тимошенко, А.С. Conference Papers 80638 4565
2015 Клінічна ефективність моксонідину у хворих із хронічною нирковою недостатністю, асоційованою з рефрактерною артеріальною гіпертензією Opolonska, Nataliia Oleksiivna; Клочков, О.Л. Conference Papers 15167 17625
2010 Коморбидная с язвенной болезнью артериальная гипертензия: типы ортостатических реакций диастолического артериального давления и вариабельность сердечного ритма Томина, Е.Е.; Яблучанский, Н.И. Conference Papers 56060 5486
2019 Комплексне оцінювання мінливості показників при артеріальній гіпертензії з різною масою тіла Psarova, Valentyna Hryhorivna Article 4831 2512
2013 Корекція проявів неалкогольного стеатогепатиту у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням Rudenko, Tetiana Mykolaivna Article 46935 7593
2013 Модель резистентної артеріальної гіпертензії на підставі комплексної оцінки клінічних, гуморальних та морфо-гемодинамічних характеристик Доценко, С.Я. Conference Papers 7367 811
2020 Модифікація факторів ризику артеріальної гіпертензії з використанням низькоінтенсивної внутрішньовенної лазерної терапії Коваленко, Є.Л. PhD Thesis 116066 138828
1996 Нарушения метаболизма катехоламинов и активности симпатико-адреналовой системы как механизма развития гипертонического сердца Rachynskyi, Ivan Danylovych Article 672889 5560
2016 Обмен биогенных элементов у больных хроническим обструктивным заболеванием легких с сопутствующей гипертонической болезнью Капустник, В.А.; Истомина, О.В. Article 13605 10148