Browsing by Keywords language means


Showing results 1 to 11 of 11
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2018 Power of language means in the texts of Horoscopes Conference Papers 6232 294
2017 Pragmatic Aspect of English Public Service Advertising Rudenko, Nataliia Volodymyrivna Article 43916 17607
2004 Антропоцентричность как универсальная категория текста: лингвофилософский аспект Leshchenko, Olha Illivna Article 22021 893
2003 Вмотивованість сприйняття рекламних текстів та мовні засоби її створення Соколова, І.В. Article 5316 3043
2016 Етіологія та патогенез раку на сторінках роману "За ширмою" Лабуз, О.А. Conference Papers 968 498
2017 Комунікація діти → батьки: соціолінгвістичний аспект Трумко, О.М. Article 2861 3442
2013 Морфолого-синтаксичний аналіз функціонування фахової мови маркетингу (на прикладі німецьких популярних газет – рубрика "die Wirtschaft") Вовчанська, С.І. Article 87905 14138
2018 Особливості комунікації в сім'ях євреїв Галичини другої половини ХІХ століття (на матеріалі творів І. Франка) Трумко, О.М. Article 1342 449
2012 Особливості функціонування діалогів і монологів як основних мовних засобів кінодраматургії О.П. Довженка Гриневич, В.Й. Article 174425 238734
2016 Способи кодування інформації в заголовках газет (на матеріалах газети "День") Шестак, К. Conference Papers 7613 3242
2013 Тексты газетных сообщений как основа обучения общению иностранных студентов в общественно-политической сфере Burnos, Yevheniia Yuriivna; Хатаулина-Деревянченко, Е. Article 5317 197