Browsing by Keywords myocardial infarction


Showing results 1 to 20 of 45
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2021 Acute coronary syndrome Pohorielova, Oksana Serhiivna Schoolbook -892568789 -1152778228
2010 Clinical features of patients with posterior wall myocardial infarction, complicated by the right ventricule injury Ataman, Yurii Oleksandrovych; Brezme, O. Conference Papers -2055962536 1612650249
2017 Modeling cryonecrosis of the myocardium in rats Fesenko, I.V.; Sheyan, D.M. Conference Papers 127518944 71032297
2016 Актуальні питання ранньої діагностики інфаркту міокарда Ринчак, П.І.; Боярський, О.О. Conference Papers 4215943 6437533
2003 Анализ результатов суточного мониторирования электрокардиограммы в остром периоде инфаркта миокарда Волненко, Н.Б. Article -1813168037 142299214
2005 Вивчення активності цитокінів у хворих на гострий інфаркт міокарду Школьник, В.В.; Григоров'єв, А.В.; Бабак, О.Я. Conference Papers 119890953 76191416
2016 Визначення D-димеру для діагностики тромбоемболії легеневої артерії Ярмолюк, А.О.; Вікторова, Ю.А. Conference Papers 2268501 1780529
2010 Високий кардіоваскулярний ризик і предиктори нестабільного перебігу ішемічної хвороби серця з післяінфарктним кардіосклерозом Laba, Viktor Vasylovych; Лаба, О.В. Conference Papers 90425709 61059353
2013 Влияние симвастатина на оксидативный стресс и СРБ у больных ОИМ без зубца Q на фоне сахарного диабета ІІ типа: результаты 3-месячного наблюдения Камилова, Н.К.; Турсунова, Н.С. Conference Papers 2803556 2261605
2003 Влияние эналаприла малеата и метопролола на ремоделирование и дисфункцию сердца у больных, перенесших q-инфаркт миокарда, при длительном применении Сыволап, В.В. Article 16870806 17669625
2008 Вплив артеріальної гіпертензії на ремоделювання серця у хворих на інфаркт міокарда Швед, М.І.; Гребеник, М.В.; Коморовський, Р.Р. Article 83855252 167710835
2005 Вплив статинів на динаміку ліпідного спектру крові у хворих атеросклерозом, що перенесли інфаркт міокарду Laba, Viktor Vasylovych; Сердюк, В.І. Conference Papers 12074861 12421932
2015 Вплив статі на найближчі прогнози та ефективність тромболітичної терапії у пацієнтів із гострим коронарним синдромом із елевацією сегмента ST Нетяженко, Н.В. Article 891961374 360191939
2002 Гіперурикемія - критерій важкості перебігу інфаркту міокарда Боднар, Р.Я. Conference Papers 7260687 4067652
2017 Динамика маркеров системного воспалительного ответа у больных острым инфарктом миокарда под влиянием лечения Фуштей, И.М.; Феди, М. Article 2045222 899648
2001 Диференціальна діагностика харчових токсикоінфекцій з абдомінальною формою інфаркту міокарда Несторук, І.П. Conference Papers 1093900212 -550278783
2009 Дозозалежний вплив раннього призначення аторвастатину на перебіг гострого інфаркту міокарда Федосєєва, Н.К; Lozova, Tetiana Anatoliivna Conference Papers 10492985 11157504
2017 Досвід спостереження за пацієнтами з гострим інфарктом міокарду після перкутанного втручання Laba, Viktor Vasylovych; Паньків, І.М. Conference Papers 1168368 1261289
2016 Етіологічні фактори виникнення інфаркту міокарда у молодому віці Самопадний, С.Ю. Conference Papers 5983539 5479304
2008 Ефективність проведення тромболітичної терапії у хворих на інфаркт міокарда Tsymbal, Vitalii Oleksandrovych; Vynnychenko, Liudmyla Boholiubivna Conference Papers 15370972 30204035