Browsing by Keywords polymorphism


Showing results 1 to 20 of 24
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2016 Активність холестатичного синдрому у хворих на гострий набряковий панкреатит та поліморфізм генів IL-4 (С-590Т), ТNF-А (G-308А), PRSS1 (R122H) і CFTR (DELF508C) Іващук, С.І.; Сидорчук, Л.П. Article 227295 3418
2012 Аналіз асоціації поліморфних варіантів TaqI гена рецептора вітаміну D з ішемічним інсультом у хворих різної статі Obukhova, Olha Anatoliivna; Harbuzova, Viktoriia Yuriivna; Ataman, Yurii Oleksandrovych; Borodenko, Anastasiia Oleksandrivna; Dubovyk, Yevhen Ivanovych; Ataman, Oleksandr Vasylovych Article 1243933 1144096
2012 Аналіз зв'язку Thr83-Ala поліморфізму гена матриксного Gla-протеїну з ішемічним атеротромботичним інсультом Matlai, Olha Ivanivna Conference Papers 28847 4155
2017 Аналіз комбінації алельних варіантів генів CFTR (rs 113993960), PRSS1 (rs 111033565) та IL-4 (rs 2243250) з позиції ризику розвитку набрякового панкреатиту у популяції Північної Буковини Іващук, С.І.; Сидорчук, Л.П. Article 68176 6946
2017 Асоціація T-786C поліморфізму гена ендотеліальної оксиду азоту синтази із ревматоїдним артритом у поєднанні з ожирінням, цукровим діабетом типу 2 та артеріальною гіпертензією Букач, О.П. Article 430163 735519
2011 Вивчення Т-138 - С поліморфізму промотора матриксного GLA - протеїну у практично здорових донорів в українській популяції Harbuzova, Viktoriia Yuriivna; Dubovyk, Yevhen Ivanovych Conference Papers 909347 78806
2011 Вплив поліморфізму гена ангіотензин-перетворюючого ферменту на структуру серця у спортсменів Obukhova, Olha Anatoliivna Conference Papers 65124 5465
2013 Ген глюкокортикоидного рецептора: структура, полиморфизм и клинические ассоциации Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Kmyta, Vladyslava Volodymyrivna; Kmyta, Vladislava Vladimirovna; Savchenko, Oksana Volodymyrivna; Savchenko, Oksana Vladimirovna Article 24942 32405
2013 Ген глюкокортикоидного рецептора: структура,полиморфизм и клинические ассоциации Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Kmyta, Vladyslava Volodymyrivna; Savchenko, Oksana Volodymyrivna Article 51162 52270
2015 Ефективність гіполіпідемічної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від С825Т полісорфізму гена β3-субодиниці G-протеїн Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Moiseyenko, Iryna Olehivna; Moіseienko, Iryna Olehivna Article 12710 13512
2014 Зависимость развития гипертрофии левого желудочка от полиморфизма Т393С гена альфа-субъединицы G белка Dudchenko, Iryna Oleksandrivna Conference Papers 34412 506
2013 Зв'язок Ser37Ala поліморфізму гена кісткового морфогенетичного протеїну-2 з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб з нормальним і підвищеним артеріальним тиском Harbuzova, Viktoriia Yuriivna; Забіяка, І.М. Conference Papers 7135 518
2013 Клінічне і прогностичне значення поліморфізму гену GNB 3 у хворих на артеріальну гіпертензію Orlovskyi, Viktor Feliksovych; Moiseyenko, Iryna Olehivna; Moіseienko, Iryna Olehivna Conference Papers 21043 11855
2011 Матриксний Gla-протеїн (MGP) та його роль в кальцифікації судинної стінки Harbuzova, Viktoriia Yuriivna; Ataman, Oleksandr Vasylovych Article -975965116 -1046350600
2014 Особенности лечения больных с тяжелой черепно-мозговой травмой в зависимости от полиморфизма гена ингибитора активатора плазминогена РАІ-1 Potapov, Oleksandr Oleksandrovych; Kmyta, Oleksii Petrovych Article 35919 22288
2012 Поліморфізм гена матриксного Gla-протеїну у хворих з ішемічним атеротромботичним інсультом Obukhova, Olha Anatoliivna; Harbuzova, Viktoriia Yuriivna; Ataman, Yurii Oleksandrovych; Borodenko, Anastasiia Oleksandrivna; Dubovyk, Yevhen Ivanovych; Ataman, Oleksandr Vasylovych; Matlai, Olha Ivanivna Article 26756 1868
2013 Поширеність С677Т поліморфізму метилентетрагідрофолат редуктази та його значення у розвитку ішемічної хвороби серця Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Hrek, Andrii Volodymyrovych; Гученко, І.П. Conference Papers 9917 1032
2014 Промотерний алельний поліморфізм гену TNF-α (-308G/A) у осіб з ВІЛ/СНІДом Piddubna, Anna Ivanivna; Chemych, Mykola Dmytrovych Conference Papers 10093 574
2014 Риск развития избыточной массы тела в зависимости от полиморфизма Т393С гена альфа-субъединицы G белка Dudchenko, Iryna Oleksandrivna Conference Papers 18809 374
2011 Роль поліморфізму генів протеїназ у розвитку атеросклерозу Harbuzova, Viktoriia Yuriivna; Лата, Я. Conference Papers 1212342756 115587143