Search


Clear search fields
Showing results 1 to 10 of 307
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2007 Банківські інвестиції: сутність та особливості Vasylieva, Tetiana Anatoliivna Article 99865931 8498848
2013 Інструментарій реалізації системи фінансового контролінгу на підприємстві Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Рябенков, О.В. Conference Papers 4132923 762554
2013 Антикризовий маркетинг як складова стратегічного управління банком Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Kryvych, Yana Mykolaivna Conference Papers 2635813 2583627
2010 Капіталізація банківської системи України: проблеми та перспективи Vasylieva, Tetiana Anatoliivna Conference Papers 10036590 1849684
2009 Механізм розрахунку чистого грошового потоку банківського бізнесу Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Олексіч, Д.В. Article 31946080 101118043
2014 Міжнародні стандарти фінансування розвитку місцевих громад Vasylieva, Tetiana Anatoliivna Book chapter 1183129 346387
2008 Технологии банковского финансирования венчурного бизнеса Vasylieva, Tetiana Anatoliivna Article 3875384 551935
2005 Общие положения инноватики. Роль и место инноваций в формировании конкурентоспособности предприятия. Инвестиционный потенциал предприятия Vasylieva, Tetiana Anatoliivna Book chapter 2200149 651968
2011 Злиття та поглинання в банківському секторі економіки: порівняння досвіду США та України Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Богма, С.Д. Article 228197 187607
1997 Принципы оценки эффективности инвестиций Vasylieva, Tetiana Anatoliivna Conference Papers 233015 121053