Search


Clear search fields
Showing results 1 to 10 of 314
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2007 Банківські інвестиції: сутність та особливості Vasylieva, Tetiana Anatoliivna Article 1931669471 -184381209
2013 Інструментарій реалізації системи фінансового контролінгу на підприємстві Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Рябенков, О.В. Conference Papers 912452649 966674141
2013 Антикризовий маркетинг як складова стратегічного управління банком Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Kryvych, Yana Mykolaivna Conference Papers 799032647 654954359
2010 Капіталізація банківської системи України: проблеми та перспективи Vasylieva, Tetiana Anatoliivna Conference Papers -120146802 -554055130
2009 Механізм розрахунку чистого грошового потоку банківського бізнесу Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Олексіч, Д.В. Article 181243151 -799222671
2014 Міжнародні стандарти фінансування розвитку місцевих громад Vasylieva, Tetiana Anatoliivna Book chapter 847643857 735173756
2008 Технологии банковского финансирования венчурного бизнеса Vasylieva, Tetiana Anatoliivna Article 1049695049 329058511
2005 Общие положения инноватики. Роль и место инноваций в формировании конкурентоспособности предприятия. Инвестиционный потенциал предприятия Vasylieva, Tetiana Anatoliivna Book chapter 767200844 1810291768
2011 Злиття та поглинання в банківському секторі економіки: порівняння досвіду США та України Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Богма, С.Д. Article 42072918 30590455
1997 Принципы оценки эффективности инвестиций Vasylieva, Tetiana Anatoliivna Conference Papers 204968514 216961425