Search


Clear search fields
Showing results 20 to 30 of 412
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2012 Місце концепції стейкхолдерів у дослідженні ефективності банківського бізнесу Buriak, Anna Volodymyrivna Conference Papers 132 98
2007 Удосконалення сутності поняття «ефективність банківського бізнесу» Рибалка, О.О. Article 239 161
2018 Управління розподілом інноваційної продукції промислових підприємств: сутність, механізм, стратегії та оцінка ефективності Bilovodska, Olena Anatoliivna Article 498 462
2018 Аналіз конкурентоспроможності підприємства Романенко, Л.Г. Bachelous Paper 5 1
2013 Використання математичних методів та моделей у забезпеченні ефектив-ності корпоративних інформаційних систем Yarovenko, Hanna Mykolaivna Article 86 76
2018 Методичні основи управління трудовими ресурсами в умовах ринкової економіки Юткіна, А.В. Masters thesis 5 1
2018 Організаційно-економічний механізм інноваційної діяльності підприємств Халявко, Р.О. Masters thesis 1 0
2013 Роль людського фактора в механізмі інноваційного забезпечення підприємств Жмайлова, О.Г. Article 67 43
2003 Трансформація надбання економічної думки Заходу щодо підходів раціоналізації організації виробництва у сучасний розвиток агроформувань. Розкошна, О.А. Article 172 158
2019 Механізм формування бюджету підприємства Поповченко, Н.О. Bachelous Paper 4 0