Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79280
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Маркетингова стратегія просування дитячого центру
Authors Коба, Д.Р.
Keywords таємний маркетинг
тайный маркетинг
secret marketing
просування
продвижение
promotion
соціальні мережі
социальные сети
social networks
ефективність
эффективность
efficiency
стратегія
стратегия
strategy
авторське право
авторское право
copyright
Type Bachelous Paper
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79280
Publisher Сумський державний університет
License Copyright not evaluated
Citation Коба, Д.Р. Маркетингова стратегія просування дитячого центру [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра; спец.: 075 - маркетинг / Д.Р. Коба; наук. керівник Т.В. Пімоненко. - Суми: СумДУ, 2020. - 30 с.
Abstract Актуальність теми роботи полягає у дослідженні сучасних проблем дитячої освіти необхідності систематизації маркетингових процесів, пов’язаних з діяльністю підприємств з надання освітніх послуг. Метою бакалаврського дослідження є розроблення стратегії просування дитячого центру та ключових моментів, на які слід звертати увагу для більш ефективного привернення клієнтів. Завдання роботи: дослідити теоретичні аспекти управління прибутком торговельного під¬приємства; проаналізувати сучасний стан щодо рентабельності ведення освітнього бізнесу та оцінити основні ризики, пов’язані з даною діяльністю; розробити концепцію і моделі механізму для ефективного ведення діяльності майбутнього підприємства «Матриця креативу»; сформувати рекомендації щодо впровадження розроб¬лених концепції та моделей для центру «Матриця креативу». Об’єктом дослідження є бізнес-план для дитячого центру «Матриця креативу». Предметом дослідження є теоретичні й методичні засади стратегічного управління бізнесу у сфері дитячої освіти. Методи дослідження – аналіз і синтез, статистичний аналіз, методи економіко-математичного моделювання, SWOT-аналіз. Наукова новизна дослідження: розроблено стратегію і моделі механізму управління підприємництвом у сфері освітнього бізнесу, що на відміну від існуючих враховують кризові умови господарювання та ризики введення карантинного режиму. Практична значущість дослідження полягає у формуванні рекомендацій щодо впровадження стратегії ефективного планування освітньої діяльності для центру «Матриця креативу».
Appears in Collections: Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ ФЕМ)

Views

Ukraine Ukraine
23

Downloads

Ukraine Ukraine
24

Files

File Size Format Downloads
Koba_bachelor.pdf 645 kB Adobe PDF 24

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.