Search


Clear search fields
Showing results 1 to 10 of 314
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2007 Банківські інвестиції: сутність та особливості Vasylieva, Tetiana Anatoliivna Article -1744223409 -184381209
2013 Інструментарій реалізації системи фінансового контролінгу на підприємстві Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Рябенков, О.В. Conference Papers 555762468 266060871
2013 Антикризовий маркетинг як складова стратегічного управління банком Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Kryvych, Yana Mykolaivna Conference Papers 799032647 654954359
2010 Капіталізація банківської системи України: проблеми та перспективи Vasylieva, Tetiana Anatoliivna Conference Papers -1964378032 538807741
2009 Механізм розрахунку чистого грошового потоку банківського бізнесу Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Олексіч, Д.В. Article 1020439346 1976353137
2014 Міжнародні стандарти фінансування розвитку місцевих громад Vasylieva, Tetiana Anatoliivna Book chapter 463459784 81815092
2008 Технологии банковского финансирования венчурного бизнеса Vasylieva, Tetiana Anatoliivna Article 794865261 329058511
2005 Общие положения инноватики. Роль и место инноваций в формировании конкурентоспособности предприятия. Инвестиционный потенциал предприятия Vasylieva, Tetiana Anatoliivna Book chapter 436509699 983563903
2011 Злиття та поглинання в банківському секторі економіки: порівняння досвіду США та України Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Богма, С.Д. Article 28668189 30590455
1997 Принципы оценки эффективности инвестиций Vasylieva, Tetiana Anatoliivna Conference Papers 108131165 71705399