Search


Clear search fields
Showing results 1 to 10 of 307
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2007 Банківські інвестиції: сутність та особливості Vasylieva, Tetiana Anatoliivna Article 57563181 8498848
2013 Інструментарій реалізації системи фінансового контролінгу на підприємстві Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Рябенков, О.В. Conference Papers 3153107 762554
2013 Антикризовий маркетинг як складова стратегічного управління банком Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Kryvych, Yana Mykolaivna Conference Papers 2134807 448821
2010 Капіталізація банківської системи України: проблеми та перспективи Vasylieva, Tetiana Anatoliivna Conference Papers 6827005 1849684
2009 Механізм розрахунку чистого грошового потоку банківського бізнесу Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Олексіч, Д.В. Article 16864737 92693881
2014 Міжнародні стандарти фінансування розвитку місцевих громад Vasylieva, Tetiana Anatoliivna Book chapter 655433 346387
2008 Технологии банковского финансирования венчурного бизнеса Vasylieva, Tetiana Anatoliivna Article 2950031 551935
2005 Общие положения инноватики. Роль и место инноваций в формировании конкурентоспособности предприятия. Инвестиционный потенциал предприятия Vasylieva, Tetiana Anatoliivna Book chapter 1205646 651968
2011 Злиття та поглинання в банківському секторі економіки: порівняння досвіду США та України Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Богма, С.Д. Article 228196 187607
1997 Принципы оценки эффективности инвестиций Vasylieva, Tetiana Anatoliivna Conference Papers 233014 121053