SearchClear search fields
Showing results 20 to 40 of 420
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2009 О рынке труда банковских специалистов Зюкин, Д.В. Conference Papers 45 35
2009 Проблемы взаимодействия банковского и реального секторов экономики России Дорошевич, О.М. Conference Papers 32 28
2009 Необхідність інформаційного забезпечення оцінки роботи банку Давиденко, А.О. Conference Papers 44 37
2009 Концентрация банковской деятельности в Республике Беларусь Дмитриева, Е.Н. Conference Papers 26 37
2009 Інвестиційні послуги банків України: погляд на 2010 рік Брус, С.І. Conference Papers 24 22
2009 Зовнішні запозичення банків України в умовах розгортання фінансово-економічної кризи Ануфрієва, К.В. Conference Papers 123 50
2009 Дослідження системи матеріального винагородження праці керівництва комерційного банку: Україна у міжнародному контексті Говорун, Дмитро Анатолійович; Говорун, Дмитрий Анатольевич; Govorun, Dmytro Anatoliiovych Article 92 36
2009 Банківська криза в Україні: зміна тенденцій Карчева, Г.Т. Conference Papers 32 21
2009 Шляхи покращання якості портфеля проблемних позик українських банків Другов, О.О. Conference Papers 27 25
2009 Оцінка впливу стимулювання банківського персоналу на результативність праці Катречко, М.О. Conference Papers 77 46
2009 Управление банковскими рисками в условиях глобального кризиса Игнашков, В.И. Conference Papers 36 28
2009 Проблеми оцінки вартості вітчизняних банків та шляхи їх вирішення Шульга, Н.П.; Слободянник, О.А. Conference Papers 68 110
2009 Інтелектуальний капітал банківської установи як найцінніший ресурс в умовах глобальної фінансової кризи Рак, Н.Є. Conference Papers 49 30
2009 Підвищення ролі банків у розвитку регіонального сектора економіки при наявності кордону з ЄС Борух, О.В. Conference Papers 81 34
2009 Оцінка ефективності як напрямок підвищення якості роботи підрозділу з ризик-менеджменту в банку Bielova, Inna Valeriivna; Багмет, К.В. Article 58 23
2009 Способы работы банков с проблемной задолженностью по ипотечным кредитам Журба, И.С. Conference Papers 46 38
2009 Депозитна стратегія банків України в умовах фінансової кризи Krukhmal, Olena Valentynivna; Krukhmal, Оlena Valentynivna Conference Papers 149 33
2009 Аналіз ризику ліквідності банків на підставі розрахунку динамічного індикатора ліквідності Качаєв, О Conference Papers 141 56
2009 Стратегії інноваційного розвитку збутових каналів комерційного банку Єгоричева, С.Б. Conference Papers 45 36
2009 Окремі питання управління фінансовими ресурсами банківських установ на основі логічного підходу Борисенко, І.І. Conference Papers 51 96