Search


Clear search fields
Showing results 1 to 20 of 978
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2020 Управління валютним ризиком банку Руденок, М.Г. Masters thesis 18 16
2020 Управління портфельним кредитним ризиком банку Панченко, М.О. Masters thesis 6 9
2020 Sustainability reporting assessment for quality and compliance: the case of Ukrainian banks’ management reports Makarenko, Inna Oleksandrivna; Sukhonos, Viktor Volodymyrovych; Zhuravlyova, I.V.; Legenchuk, S.; Szołno, O. Article 6 1
2020 Депозитні операції банків Кравцов, Д.О. Bachelous Paper 8 9
2020 Аналіз кредитної діяльності банків Подоляка, І.С. Bachelous Paper 21 22
2020 Бізнес-моделі діяльності банків Чалик, М. Bachelous Paper 4 1
2019 Оптимізація кредитного портфелю комерційного банку з метою зниження рівня кредитного ризику Божко, М.І. Masters thesis 6 1
2019 Рейтингова оцінка банку Приходько, Я.Ю. Masters thesis 5 0
2019 Криза довіри до банків Мартьянова, Ю.А. Masters thesis 4 0
2019 Управління NPL в контексті бізнес-циклів економіки Зимогляд, А.В. Masters thesis 2 0
2019 Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства-позичальника Заїка, Ю.Д. Masters thesis 239 287
2019 Удосконалення аналізу ліквідності банку Назаренко, К.П. Masters thesis 3 0
2019 Банківські інновації як фактор конкурентоспроможності банків в умовах цифрової економіки Драніцина, Г.О. Masters thesis 4 1
2019 Проблемна заборгованість в банківській системі: фактори впливу та інструментарій врегулювання Ковригіна, О.А. Masters thesis 6 0
2019 Механізм управління фінансовою стійкістю банку Боряк, В.В. Masters thesis 6 0
2019 Кредитний цикл в банківській системі Лакоза, М.В. Masters thesis 3 0
2019 Банківське кредитування та оцінювання кредитоспроможності позичальника як основа кредитних відносин Гудімова, Ю.О. Masters thesis 5 0
2019 Управління індивідуальним кредитним ризиком банку Максименко, А.С. Masters thesis 6 1
2019 Криза довіри до банків: зміст, форми прояву та наслідки Kryvych, Yana Mykolaivna; Мартьянова, Ю.А. Article 60 50
2019 Дистанційний банківський бізнес Бурцев, О.С. Masters thesis 6 0