Search
Clear search fields
Showing results 1 to 20 of 28
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2019 Управління індивідуальним кредитним ризиком банку Максименко, А.С. Masters thesis 6 1
2019 Управління ліквідністю банку Гашенко, С.Г. Masters thesis 8 0
2018 Іноземний капітал в банківській системі: вплив на фінансову стабільність та економічний розвиток країни Гаврилко, В.С. Masters thesis 75 240
2018 Визначення ймовірності банкрутства банків України Дяченко, Ю.О. Masters thesis 10 2
2017 Особливості розкриття інформації щодо власників банків в різних країнах світу Bielova, Inna Valeriivna; Кошлата, І.М. Conference Papers 1223 1091
2015 Теоретичні основи і діагностика проблемних кредитів Іваненко, Б.В. Article 51 329
2015 Оцінка взаємозв’язку між обсягом депозитних ресурсів та основними індикаторами соціально-економічного розвитку України Bukhtiarova, Alina Hennadiivna; Didenko, Iryna Viktorivna Article 213 192
2015 Характеристика правовідносин за участю національного банку України та фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку Shvaher, Olha Andriivna Conference Papers 163 175
2013 Аналітичне забезпечення фінансової стійкості банку Москаленко, О.В. Conference Papers 78 12
2012 Сутність, роль та значення банківської системи на сучасному етапі Mordan, Yevheniia Yuriivna Article 102 138
2011 Систематизація наукових поглядів на сутність фінансової стійкості банків Довгань, Ж.М. Article 181 274
2009 Використання стрес-тестів для аналізу стійкості банківської системи: підходи, методи, світовий досвід Бєленька, Г.В. Conference Papers 153 96
2009 Шляхи активізації банківського впливу на розвиток реального сектору економіки регіону Борух, О.В. Article 54 42
2008 Проблеми підвищення рівня капіталізації банківської системи України Запаранюк, Т.В. Conference Papers 103 39
2008 Довгострокові фінансові інвестиції банків в Україні Рисін, В.В. Conference Papers 35 28
2007 Формування банківських об’єднань у сучасній банківській системі України Годуєв, О.О. Article 213 213
2007 Стратегічний аналіз розвитку філіальної мережі банку Вітряк, А.М. Article 163 302
2007 Проблеми та перспективи навчальної складової в контексті розвитку банківської системи України Любимова, К.О. Article 33 31
2007 Сутність і поняття стійкості банківської системи Зінченко, В.О. Article 44 201
2007 Роль комерційних банків у системі фінансового моніторингу в Україні Мілай, А.О. Article 181 42