Search
Clear search fields
Showing results 1 to 20 of 28
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2019 Управління індивідуальним кредитним ризиком банку Максименко, А.С. Masters thesis 6 1
2019 Управління ліквідністю банку Гашенко, С.Г. Masters thesis 8 0
2018 Іноземний капітал в банківській системі: вплив на фінансову стабільність та економічний розвиток країни Гаврилко, В.С. Masters thesis 48 239
2018 Визначення ймовірності банкрутства банків України Дяченко, Ю.О. Masters thesis 10 2
2017 Особливості розкриття інформації щодо власників банків в різних країнах світу Bielova, Inna Valeriivna; Кошлата, І.М. Conference Papers 980 849
2015 Теоретичні основи і діагностика проблемних кредитів Іваненко, Б.В. Article 49 329
2015 Характеристика правовідносин за участю національного банку України та фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку Shvaher, Olha Andriivna Conference Papers 140 174
2013 Аналітичне забезпечення фінансової стійкості банку Москаленко, О.В. Conference Papers 62 11
2012 Сутність, роль та значення банківської системи на сучасному етапі Mordan, Yevheniia Yuriivna Article 78 137
2011 Систематизація наукових поглядів на сутність фінансової стійкості банків Довгань, Ж.М. Article 135 229
2009 Використання стрес-тестів для аналізу стійкості банківської системи: підходи, методи, світовий досвід Бєленька, Г.В. Conference Papers 153 95
2009 Шляхи активізації банківського впливу на розвиток реального сектору економіки регіону Борух, О.В. Article 52 42
2008 Проблеми підвищення рівня капіталізації банківської системи України Запаранюк, Т.В. Conference Papers 51 38
2008 Довгострокові фінансові інвестиції банків в Україні Рисін, В.В. Conference Papers 33 27
2008 Оценка влияния иностранного капитала на функционирование банковской системы Украины Крамаренко, Г.А. Conference Papers 36 45
2007 Формування банківських об’єднань у сучасній банківській системі України Годуєв, О.О. Article 169 43
2007 Стратегічний аналіз розвитку філіальної мережі банку Вітряк, А.М. Article 163 302
2007 Проблеми та перспективи навчальної складової в контексті розвитку банківської системи України Любимова, К.О. Article 33 31
2007 Сутність і поняття стійкості банківської системи Зінченко, В.О. Article 44 201
2007 Роль комерційних банків у системі фінансового моніторингу в Україні Мілай, А.О. Article 135 41