Search


Clear search fields
Showing results 1 to 10 of 168
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2014 Частота генотипів поліморфізму Arg389Glyгену β1 адренорецепторів у хворих на артеріальну гіпертензію та практично здорових осіб Dudchenko, Iryna Oleksandrivna Conference Papers 141 36
2011 Ефективність лікування у хворих з діастолічною дисфункцією лівого шлуночка та підвищеною масою тіла Psarova, Valentyna Hryhorivna; Олійник, Л.Є. Conference Papers 581 899
2014 Дослідження залежності частоти серцевих скорочень від поліморфізму Т393С гену А-субодиниці G-білку Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Дудченко, І.О. Conference Papers 356 46
2009 Ефективність комбінованої терапії препаратом Мікардіс-плюс в лікуванні нефрогенної артеріальної гіпертензії Lozova, Tetiana Anatoliivna; Dominas, Valentyna Mykhailivna; Могільних, А.В.; Лєщенко, Г.О. Conference Papers 1449 775
2011 Ефективність застосування комбінованої гіполіпідемічної терапії у хворих на ішемічну хворобу серця та артеріальну гіпертензію Popov, Serhii Vitaliiovych; Грего, А.В. Conference Papers 969 1207
2009 Зміни клітинної та гуморальної ланок імунітету на фоні застосування імунофану у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні із хронічними обструктивними захворюваннями легень Мазур, О.П.; Швед, М.І. Conference Papers 407 779
2010 Влияние социальных факторов на формирование и прогрессирование артериальной гипертензии у подростков Popov, Serhii Vitaliiovych; Гонцова, А.М. Conference Papers 1456 506
2016 Выявление категорий пациентов с низкой мотивацией к лечению артериальной гипертензии Савич, В.В. Conference Papers 87 68
2012 Amlodipine in patients with arterial hypertension and hypertensive nephropathy Pryvalova, A.O. Conference Papers 282 249
2009 Профіль артериального тиску у пацієнтів у передоперційному та постопераційному періоді Чанцева, Н.В.; Popov, Serhii Vitaliiovych Conference Papers 824 441