Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30396
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Формування комунікаційної політики в інноваційних проектах підприємств торгівлі продовольством
Other Titles Formation of communication politics in the innovative projects by food trade companies
Формирование коммуникационной политики в инновационных проектах предприятий торговли продовольствием
Authors Шовкова, О.А.
ORCID
Keywords комунікаційна політика
коммуникационная политика
communication politics
інновації
инновации
innovation
інтернет-технології
интернет-технологии
Internet technology
торгівля
торговля
trade
продовольство
продовольствие
food
реклама
advertising
Type Article
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30396
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Шовкова, О.А. Формування комунікаційної політики в інноваційних проектах підприємств торгівлі продовольством [Текст] / О.А. Шовкова // Маркетинг і менеджмент інновацій.- 2013.- № 1.- С. 188-197.
Abstract У статті визначені особливості формування комунікаційної політики торговельних підприємств при впровадженні інтернет-технологій у збутову діяльність, розглянуті варіанти реалізації інтернет-технологій у торгівлі продовольством, проаналізовано алгоритм упровадження комплексу комунікацій. Запропоновані положення рекомендуються до застосування суб’єктами господарювання в процесі розроблення та реалізації інноваційних проектів із впровадження інтернет-магазинів. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30396
В статье определены особенности формирования коммуникационной политики торговых предприятий при внедрении интернет-технологий в сбытовую деятельность, рассмотрены варианты реализации интернет-технологий в торговле продовольствием, проанализирован алгоритм внедрения комплекса коммуникаций. Предложенные положения рекомендуются к применению хозяйствующими субъектами в процессе разработки и реализации инновационных проектов по внедрению интернет-магазинов. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30396
The aim of the article is to determine the characteristics of communicational politics formation by trade enterprises in the process of Internet technologies implementation. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30396
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

Australia Australia
-1418546973
China China
1438210162
France France
1
Germany Germany
8
Ghana Ghana
1
Greece Greece
13948
India India
1
Ireland Ireland
690223
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
Russia Russia
21
Singapore Singapore
1
Turkey Turkey
2
Ukraine Ukraine
383195567
United Kingdom United Kingdom
15993023
United States United States
1919850147
Unknown Country Unknown Country
42420808

Downloads

Czechia Czechia
1
France France
11
Germany Germany
2
Ireland Ireland
1
Italy Italy
2
Kazakhstan Kazakhstan
1
Lithuania Lithuania
1
Norway Norway
1
Russia Russia
160
Ukraine Ukraine
383195568
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1919850146
Unknown Country Unknown Country
213

Files

File Size Format Downloads
Shovkova O.A. Formuvannia.pdf 328,72 kB Adobe PDF -1991921188

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.