Search


Clear search fields
Showing results 1 to 10 of 16
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2013 Вплив метаболічних зрушень на розвиток артеріальної гіпертензії у дітей з надмірною масою тіла та ожирінням Павлишин, Г.А.; Козак, К.В. Article 1387370097 1645173639
2014 Пружноеластичні властивості артеріальних судин та ендотеліальна функція у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії Байдужа, О.М. Article 77163014 29840990
2014 Алельний стан генів PPAR-GAMMA2, ACE у хворих на артеріальну гіпертензію та абдомінальне ожиріння Соколенко, А.А.; Сидорчук, Л.П.; Соколенко, М.О. Article -187693166 -43516501
2013 Впровадження моделі управління якістю медичної допомоги на основі медико-соціального механізму внутрішнього аудиту в закладі охорони здоров’я Smiianov, Vladyslav Anatoliiovych; Petrenko, Viacheslav Yuriiovych; Тарасенко, С.В. Article -2093507184 -1845551851
2015 Прогностичне моделювання первинної кінцевої точки у хворих із артеріальною гіпертензією, асоційованою ішемічною хворобою серця при застосуванні антагоністів кальцію Мальчевська, Т.Й. Article 13309137 22418144
2018 Особливості ліпідного обміну в осіб з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом 2-го типу Chernatska, Olha Mykolaivna Article 496396357 576213066
2014 Асоціація поліморфізму 1G/2G-1607 гена матриксної металопротеїнази-1 у жінок з лейоміомою матки із супутньою патологією Савченко, І.М. Article 610010799 -576365042
2015 Показники кардіального ремоделювання, порушення серцевого ритму і провідності у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії у поєднанні з каротидним атеросклерозом у динаміці лікування кандесартаном та лерканідипіном Школовий, В.В. Article 16888456 17672362
2013 Корекція проявів неалкогольного стеатогепатиту у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням Rudenko, Tetiana Mykolaivna Article 97601346 132402409
2018 Взаємозв’язок між урикемією та показниками функції серця в осіб з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом 2-го типу Chernatska, Olha Mykolaivna Article 14017391 15524481