Search


Clear search fields
Showing results 1 to 10 of 16
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2015 Вплив телмісартану на параметри добового моніторування артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію Сміянова, Ю.О. Article 146 123
2013 Вплив метаболічних зрушень на розвиток артеріальної гіпертензії у дітей з надмірною масою тіла та ожирінням Павлишин, Г.А.; Козак, К.В. Article 288 416
2014 Пружноеластичні властивості артеріальних судин та ендотеліальна функція у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії Байдужа, О.М. Article 191 157
2014 Алельний стан генів PPAR-GAMMA2, ACE у хворих на артеріальну гіпертензію та абдомінальне ожиріння Соколенко, А.А.; Сидорчук, Л.П.; Соколенко, М.О. Article 15353 10115
2013 Впровадження моделі управління якістю медичної допомоги на основі медико-соціального механізму внутрішнього аудиту в закладі охорони здоров’я Smiianov, Vladyslav Anatoliiovych; Petrenko, Viacheslav Yuriiovych; Тарасенко, С.В. Article 1793 1926
2015 Прогностичне моделювання первинної кінцевої точки у хворих із артеріальною гіпертензією, асоційованою ішемічною хворобою серця при застосуванні антагоністів кальцію Мальчевська, Т.Й. Article 28 45
2018 Особливості ліпідного обміну в осіб з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом 2-го типу Chernatska, Olha Mykolaivna Article 127 20
2014 Асоціація поліморфізму 1G/2G-1607 гена матриксної металопротеїнази-1 у жінок з лейоміомою матки із супутньою патологією Савченко, І.М. Article 110 42
2015 Показники кардіального ремоделювання, порушення серцевого ритму і провідності у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії у поєднанні з каротидним атеросклерозом у динаміці лікування кандесартаном та лерканідипіном Школовий, В.В. Article 97 86
2013 Корекція проявів неалкогольного стеатогепатиту у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням Rudenko, Tetiana Mykolaivna Article 1086 1187