Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33808
Title: Розроблення антикризової програми підприємства в умовах інноваційного шляху розвитку
Other Titles: Разработка антикризисной программы предприятия в условиях инновационного пути развития
Developing of enterprise`s anti-crisis program in conditions of innovative development
Authors: Шилова, О.Ю.
Keywords: підприємство
криза
стратегія
антикризова програма
інновації
розвиток
предприятие
кризис
стратегия
антикризисная программа
инновации
развитие
enterprise
crisis
strategy
anti-crisis program
innovation
development
Issue Year: 2013
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Шилова, О.Ю. Розроблення антикризової програми підприємства в умовах інноваційного шляху розвитку [Текст] / О.Ю. Шилова // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2013. — № 4. — С. 173-180.
Abstract: У статті визначені основні положення розроблення антикризової програми, проаналізовані вимоги, виявлено місце в системі антикризового управління. Уточнення вимог до антикризової програми призвело до необхідності систематизації інструментів і методів досягнення поставлених цілей. Основні інструменти антикризової програми, які забезпечують їй ефективність, повинні включати інвестиційну, маркетингову та інноваційну політику. Здійснення заходів, спрямованих на вдосконалення механізму застосування антикризових програм, потребує відповідних змін у переліку ключових показників відбору антикризових заходів та індикаторів оцінки фази і ступеня кризи. Формування антикризової програми пропонується диференціювати залежно від типу антикризового управління разом із цілями антикризової програми. Як методичну основу відбору антикризових заходів пропонується використовувати сценарійний підхід. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33808
Определены основные положения разработки антикризисной программы, проанализированы требования, выявлено место в системе антикризисного управления. Уточнение требований к антикризисной программе привело к необходимости систематизации инструментов и методов достижения поставленных целей. Основные инструменты антикризисной программы, обеспечивающие ей эффективность, должны включать инвестиционную, маркетинговую и инновационную политику. Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование механизма применения антикризисных программ, требует соответствующих изменений в перечне ключевых показателей отбора антикризисных мероприятий и индикаторов оценки фазы и степени кризиса. Формирование антикризисной программы предлагается дифференцировать в зависимости от типа применяемого антикризисного управления наряду с целями антикризисной программы. Методической основой отбора антикризисных мероприятий предлагается использовать сценарийный подход. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33808
The aim of the article is to propose methodical approach to formation of anti-crisis program of enterprise in transition to innovative development. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33808
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33808
Type: Article
Appears in Collections:Маркетинг і менеджмент інновацій

Views
Other75
United Arab Emirates1
Germany11
Spain1
France2
United Kingdom4
Pakistan1
Romania1
Russia13
Turkey11
Ukraine30
United States20
Downloads
Other413
China3
Germany2
EU2
France14
United Kingdom1
Romania1
Russia15
Ukraine211
United States4


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Shylova_pidpryyemstvo.pdf360.66 kBAdobe PDF666Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.