Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33808
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Розроблення антикризової програми підприємства в умовах інноваційного шляху розвитку
Other Titles Разработка антикризисной программы предприятия в условиях инновационного пути развития
Authors Шилова, О.Ю.
Keywords підприємство
криза
стратегія
антикризова програма
інновації
розвиток
предприятие
кризис
стратегия
антикризисная программа
инновации
развитие
enterprise
crisis
strategy
anti-crisis program
innovation
development
Type Article
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33808
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Шилова, О.Ю. Розроблення антикризової програми підприємства в умовах інноваційного шляху розвитку [Текст] / О.Ю. Шилова // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2013. — № 4. — С. 173-180.
Abstract У статті визначені основні положення розроблення антикризової програми, проаналізовані вимоги, виявлено місце в системі антикризового управління. Уточнення вимог до антикризової програми призвело до необхідності систематизації інструментів і методів досягнення поставлених цілей. Основні інструменти антикризової програми, які забезпечують їй ефективність, повинні включати інвестиційну, маркетингову та інноваційну політику. Здійснення заходів, спрямованих на вдосконалення механізму застосування антикризових програм, потребує відповідних змін у переліку ключових показників відбору антикризових заходів та індикаторів оцінки фази і ступеня кризи. Формування антикризової програми пропонується диференціювати залежно від типу антикризового управління разом із цілями антикризової програми. Як методичну основу відбору антикризових заходів пропонується використовувати сценарійний підхід. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33808
Определены основные положения разработки антикризисной программы, проанализированы требования, выявлено место в системе антикризисного управления. Уточнение требований к антикризисной программе привело к необходимости систематизации инструментов и методов достижения поставленных целей. Основные инструменты антикризисной программы, обеспечивающие ей эффективность, должны включать инвестиционную, маркетинговую и инновационную политику. Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование механизма применения антикризисных программ, требует соответствующих изменений в перечне ключевых показателей отбора антикризисных мероприятий и индикаторов оценки фазы и степени кризиса. Формирование антикризисной программы предлагается дифференцировать в зависимости от типа применяемого антикризисного управления наряду с целями антикризисной программы. Методической основой отбора антикризисных мероприятий предлагается использовать сценарийный подход. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33808
The aim of the article is to propose methodical approach to formation of anti-crisis program of enterprise in transition to innovative development. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33808
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій

Views

France France
2
Germany Germany
11
Pakistan Pakistan
1
Romania Romania
1
Russia Russia
13
Singapore Singapore
1
Spain Spain
1
Turkey Turkey
11
Ukraine Ukraine
173
United Arab Emirates United Arab Emirates
1
United Kingdom United Kingdom
4
United States United States
20
Unknown Country Unknown Country
76

Downloads

China China
3
EU EU
2
France France
14
Germany Germany
2
Romania Romania
1
Russia Russia
15
Ukraine Ukraine
175
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
4
Unknown Country Unknown Country
413

Files

File Size Format Downloads
Shylova_pidpryyemstvo.pdf 360,66 kB Adobe PDF 630

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.