Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38294
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Управління закладами соціального призначення промислового підприємства з урахуванням ціни та якості їх послуг
Authors Letunovska, Nataliia Yevhenivna  
Keywords соціальна інфраструктура промислового підприємства
социальная инфраструктура промышленного предприятия
social infrastructure of industrial enterprise
заклад соціального призначення
учреждение социального значения
social institution
якість соціальних послуг
качество социальных услуг
social services quality
ціна соціальних послуг
цена социальных услуг
social services price
коефіцієнт пільги
коэффициент льготы
privileges coefficient
вигода підприємства
выгода предприятия
enterprise's benefit
довіра споживача
доверие потребителя
consumer's confidence
Type Article
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38294
Publisher ЧТЕІ КНТЕУ
License
Citation Летуновська, Н.Є. Управління закладами соціального призначення промислового підприємства з урахуванням ціни та якості їх послуг [Текст] / Н.Є. Летуновська // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2014. – Вип. ІІІ (55). Економічні науки. - С. 95-106.
Abstract У статті аналізується сучасний стан закладів соціального призначення вітчизняних промислових підприємств. Зважаючи на непрогресивний характер розвитку більшості об’єктів соціальної сфери відомчого підпорядкування, за одночасного високого потенціалу при правильній стратегії управління, автором на основі порівняння існуючих підходів до формування пільгових цін на послуги цих закладів, запропоновано спосіб диференціювання коефіцієнтів пільг до ціни, що враховує різні категорії персоналу промислового підприємства. Крім того, взято до уваги фактор якості в діяльності соціальних закладів через розрахунок показника довіри до них споживачів. У результаті здійснено порівняння довіри споживача та вигоди суб’єкта господарювання, на балансі якого перебуває цей заклад інфраструктури, від надання соціальної послуги відповідної якості та з певною ціною.
У статті аналізується сучасний стан закладів соціального призначення вітчизняних промислових підприємств. Зважаючи на непрогресивний характер розвитку більшості об’єктів соціальної сфери відомчого підпорядкування, за одночасного високого потенціалу при правильній стратегії управління, автором на основі порівняння існуючих підходів до формування пільгових цін на послуги цих закладів, запропоновано спосіб диференціювання коефіцієнтів пільг до ціни, що враховує різні категорії персоналу промислового підприємства. Крім того, взято до уваги фактор якості в діяльності соціальних закладів через розрахунок показника довіри до них споживачів. У результаті здійснено порівняння довіри споживача та вигоди суб’єкта господарювання, на балансі якого перебуває цей заклад інфраструктури, від надання соціальної послуги відповідної якості та з певною ціною.
The article analyzes the current state of social institutions of domestic industrial enterprises. The author makes conclusions about non-progressive development of most social objects, but at the same time they have a high potential under conditions of proper management strategy. So basing on a comparison of existing approaches to the formation of preferential prices for the services of these social institutions, it is proposed the method of differentiation of coefficients to the price ratio taking into account different categories of personnel of industrial enterprises. In addition, inasmuch the quality factor of social institutions the author calculates the index of consumer confidence. As a result, comparison of the consumers` confidence and the benefits of enterprise from social services providing is made.
Appears in Collections: Наукові роботи студентів, магістрів, аспірантів (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
Czech Republic Czech Republic
2
France France
6
Germany Germany
15
Italy Italy
2
Poland Poland
4
Ukraine Ukraine
541
United Kingdom United Kingdom
2
United States United States
51
Unknown Country Unknown Country
91

Downloads

China China
1
Czech Republic Czech Republic
2
France France
3
Germany Germany
2
Russia Russia
4
Ukraine Ukraine
546
United States United States
5
Unknown Country Unknown Country
36

Files

File Size Format Downloads
Letunovska text.pdf 210,26 kB Adobe PDF 599

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.