Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38520
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вплив стейкхолдерів на формування іміджу компанії
Authors Перфільєва, О.О.
Keywords імідж
имидж
image
стейкхолдери
стейкхолдеры
stakeholders
корпоративна соціальна відповідальність
корпоративная социальная ответственность
corporate social responsibility
Type Conference Papers
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38520
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Перфільєва, О.О. Вплив стейкхолдерів на формування іміджу компанії [Текст] / О.О. Перфільєва; наук. кер. В.О. Лук'янихін, Г.О. Швіндіна // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2-х т. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. - Суми : СумДУ, 2014. - Т.2. - С. 283-285.
Abstract Світові корпорації все частіше обирають своєю метою задоволення потреб нинішнього покоління, без загрози для майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби. Організації в даний час покликані нести відповідальність за наслідки впливу їх діяльності на суспільство та природне середовище. Теорія стейкхолдерів (зацікавлених сторін) Е. Фрімена [1] змінили систему цілепокладання фірм. Тепер, для того щоб діяти ефективно у відповідь на вимоги навколишнього бізнес-середовища, організації мають враховувати соціальні, екологічні, політичні аспекти та інтереси різнобічних зацікавлених сторін у своїй діяльності, отже розробляти та впроваджувати принципи корпоративної соціальної відповідальності.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
France France
4
Germany Germany
5751
Greece Greece
1
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
959
Ukraine Ukraine
427
United Kingdom United Kingdom
3834
United States United States
11475
Unknown Country Unknown Country
11474

Downloads

China China
3
Czechia Czechia
1
France France
3
Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Norway Norway
2
Russia Russia
4
Ukraine Ukraine
375
United Kingdom United Kingdom
3833
United States United States
31
Unknown Country Unknown Country
59

Files

File Size Format Downloads
Perfilieva.pdf 285,98 kB Adobe PDF 4314

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.