Search


Clear search fields
Showing results 1 to 10 of 211
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2014 Частота генотипів поліморфізму Arg389Glyгену β1 адренорецепторів у хворих на артеріальну гіпертензію та практично здорових осіб Dudchenko, Iryna Oleksandrivna Conference Papers 7809 509
2017 Ефективність застосування L-аргініну у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні із ожирінням Проценко, О.В. Masters thesis 25318 46589
2011 Ефективність лікування у хворих з діастолічною дисфункцією лівого шлуночка та підвищеною масою тіла Psarova, Valentyna Hryhorivna; Олійник, Л.Є. Conference Papers 135086 5715
2014 Дослідження залежності частоти серцевих скорочень від поліморфізму Т393С гену А-субодиниці G-білку Prystupa, Liudmyla Nykodymivna; Дудченко, І.О. Conference Papers 106784 1275
2009 Ефективність комбінованої терапії препаратом Мікардіс-плюс в лікуванні нефрогенної артеріальної гіпертензії Lozova, Tetiana Anatoliivna; Dominas, Valentyna Mykhailivna; Могільних, А.В.; Лєщенко, Г.О. Conference Papers 139476 239512
2011 Ефективність застосування комбінованої гіполіпідемічної терапії у хворих на ішемічну хворобу серця та артеріальну гіпертензію Popov, Serhii Vitaliiovych; Грего, А.В. Conference Papers 80371 3430
2009 Зміни клітинної та гуморальної ланок імунітету на фоні застосування імунофану у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні із хронічними обструктивними захворюваннями легень Мазур, О.П.; Швед, М.І. Conference Papers 33876 7718
2010 Влияние социальных факторов на формирование и прогрессирование артериальной гипертензии у подростков Popov, Serhii Vitaliiovych; Гонцова, А.М. Conference Papers 68757 5290
2016 Синдром артеріальної гіпертензії як маркер ранньої діагностики хронічної хвороби нирок у практиці сімейного лікаря Линник, Л.Д. Masters thesis 30815 17504
2016 Выявление категорий пациентов с низкой мотивацией к лечению артериальной гипертензии Савич, В.В. Conference Papers 3867 624