Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40647
Title: Інформаційно-аналітична система для адаптації навчального контенту до запитів ринку праці
Authors: Kulik, Yevheniia Serhiivna
Marchenko, Ihor Oleksandrovych 
Obodiak, Viktor Korneliiovych 
Keywords: навчальний контент
учебный контент
learning content
навчальні матеріали
учебные материалы
ринок праці
рынок труда
labor market
Issue Year: 2015
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Кулік, Є.С. Інформаційно-аналітична система для адаптації навчального контенту до запитів ринку праці [Текст] / Є.С. Кулік, І.О. Марченко, В.К. Ободяк // Інформатика, математика, автоматика : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 20-25 квітня 2015 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. — Суми : СумДУ, 2015. — С. 52.
Abstract: Для ефективної адаптації навчального контенту до запитів ринку праці необхідно оцінювати його якість з точки зору роботодавців, випускників та студентів навчального закладу. Одними з найважливі- ших критеріїв оцінки є актуальність та інформативність. Рівень навча- льних матеріалів повинен забезпечувати базу знань, необхідних сту- дентам в їх подальшій роботі. Тому важливо забезпечити гнучку си- стему зворотного зв‘язку між роботодавцями, випускниками та нав- чальним закладом, за допомогою якої можна оцінити актуальність та інформативність того чи іншого змістовного модуля.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40647
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ЕлІТ)

Views
Other20
Canada1
Germany4
France1
United Kingdom2
Italy1
Russia1
Ukraine15
Downloads
Other27
China2
Germany2
France1
Hungary1
Ukraine9
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
kylik.pdf261.13 kBAdobe PDF43Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.