Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40647
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Інформаційно-аналітична система для адаптації навчального контенту до запитів ринку праці
Authors Кулік, Євгенія Сергіївна
Marchenko, Ihor Oleksandrovych  
Obodiak, Viktor Korneliiovych  
Keywords навчальний контент
учебный контент
learning content
навчальні матеріали
учебные материалы
ринок праці
рынок труда
labor market
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40647
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Кулік, Є.С. Інформаційно-аналітична система для адаптації навчального контенту до запитів ринку праці [Текст] / Є.С. Кулік, І.О. Марченко, В.К. Ободяк // Інформатика, математика, автоматика : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 20-25 квітня 2015 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. — Суми : СумДУ, 2015. — С. 52.
Abstract Для ефективної адаптації навчального контенту до запитів ринку праці необхідно оцінювати його якість з точки зору роботодавців, випускників та студентів навчального закладу. Одними з найважливі- ших критеріїв оцінки є актуальність та інформативність. Рівень навча- льних матеріалів повинен забезпечувати базу знань, необхідних сту- дентам в їх подальшій роботі. Тому важливо забезпечити гнучку си- стему зворотного зв‘язку між роботодавцями, випускниками та нав- чальним закладом, за допомогою якої можна оцінити актуальність та інформативність того чи іншого змістовного модуля.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Canada Canada
1
France France
1
Germany Germany
4
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1019
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
488
United Kingdom United Kingdom
4072
United States United States
492
Unknown Country Unknown Country
27

Downloads

China China
490
France France
1
Germany Germany
2
Hungary Hungary
1
Ukraine Ukraine
489
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1018
Unknown Country Unknown Country
31

Files

File Size Format Downloads
kylik.pdf 261,13 kB Adobe PDF 2033

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.