Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55725
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Множинні резонансні взаємодії у плазмово-пучкових супергетеродинних лазерах на вільних електронах
Authors Lysenko, Oleksandr Volodymyrovych (ЕлІТ)  
Koval, Vitalii Viktorovych
Rombovskyi, Mykhailo Yuriiovych
Oleksiienko, Halyna Andriiivna  
Volk, Yurii Yuriiovych  
Колоскова, О.А.
Биченко, Г.В.
Keywords лазери на вільних електронах
лазеры на свободных электронах
free-electron lasers
плазмово-пучкова нестійкість
плазменно-пучковая неустойчивость
beam-plasma instability
хвилі просторового заряду
волны пространственного заряда
Type Technical Report
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55725
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Множинні резонансні взаємодії у плазмово-пучкових супергетеродинних лазерах на вільних електронах [Текст] : звіт про НДР (заключний) / Кер. О.В. Лисенко. - Суми : СумДУ, 2016. - 32 с.
Abstract Методи дослідження - у якості базового математичного апарату для теоретичного дослідження нелінійних процесів у супергетеродинних ЛВЕ використаний ієрархічний підхід до теорії коливань і хвиль [1-4]. Також застосовувалися стандар-тні чисельні й чисельно-аналітичні методи, у тому числі, метод повільно змінних амплітуд. Проведено модернізацію методу усереднених характеристик у частині побудови схем асимптотичного інтегрування, які поєднують прямі і зворотні переходи. Побудована мультигармонічна кубічно-нелінійна теорія плазмово-пучкових супергетеродинних лазерів на вільних електронах доплертронного і Н-убітронного типів з гвинтовими електронними пучками. Установлені механізми насичення та отримані рівні насичення при невісьовому вльоті електронного пучка. Встановлені оптималь-ні режими роботи плазмово-пучкових супергетеродинних ЛВЕ з гвинтовими пучка-ми.
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

China China
18419
France France
3
Germany Germany
3
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
3071
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
966
United Kingdom United Kingdom
12280
United States United States
2062
Unknown Country Unknown Country
23

Downloads

China China
3
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
965
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2061
Unknown Country Unknown Country
37

Files

File Size Format Downloads
Lysenko_1272.pdf 1,54 MB Adobe PDF 3068

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.