Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57392
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title До питання мотивації студентів вищих навчальних закладів до фізичного самовдосконалення
Authors Маслак, О.В.
Savchuk, Olena Volodymyrivna
Keywords студенти
студенты
students
мотивація
мотивация
motivation
вищий навчальний заклад
высшее учебное заведение
institution of higher education
фізичне самовдосконалення
физическое самосовершенствование
physical self-improvement
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57392
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Маслак, О.В. До питання мотивації студентів вищих навчальних закладів до фізичного самовдосконалення [Текст] / О.В. Маслак, О.В. Савчук // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту : тези доповідей ІV Міжнародної науково-методичної конференції, м. Суми, 13-14 квітня 2017 р. / Відп. за вип. В.М. Сергієнко. - Суми : СумДУ, 2017. - С. 124-127.
Abstract Погіршення стану здоров’я молоді сьогодні є однією з найглобальніших проблем як в Україні, так і в усьому світі. Побутовий комфорт та стрімкий розвиток науково-технічного прогресу займають одну з основних позицій в переліку причин, що призводять до поступового рухового «застою» серед населення. Дослідження останніх років свідчать про погіршення показників здоров’я молоді під час навчання у вищих навчальних закладах (Л. П. Долженко, 2004, О. Благій, Є. Захаріна, 2006, В. Земцова, 2006, Е. Косинський, 2011.).
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

China China
7308
France France
3655
Germany Germany
1
Ireland Ireland
434008
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
914
Slovakia Slovakia
1
Ukraine Ukraine
87149
United Kingdom United Kingdom
1828
United States United States
303939
Unknown Country Unknown Country
29209

Downloads

China China
1
India India
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
396
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
428
Unknown Country Unknown Country
15

Files

File Size Format Downloads
Maslak_Savchuk.pdf 616,76 kB Adobe PDF 843

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.