Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64640
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Оптимізація режимів термічної обробки гетероструктури на арсеніді галію
Authors Дмитрієв, В.С.
Keywords оптимізація
оптимизация
optimization
термічна обробка
термическая обработка
thermal treatment
гетероструктура
heterostructure
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64640
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Дмитрієв, В.С. Оптимізація режимів термічної обробки гетероструктури на арсеніді галію [Текст] / В.С. Дмитрієв // Фізика, електроніка, електротехніка : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 17-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 110.
Abstract На даний час найбільш відпрацьованими є технології виготовлення гетеропереходів метал-арсенід галію на основі золота, але перехід до металізації на основі срібла, яке має більшу за золото тепло- та електропровідність та відносно невеликий коефіцієнт дифузії в арсенід галію, повинен підвищити технічні характеристики виробів та зменшити їх собівартість. Для створення омічних контактів використовують подвійні або складніші сплави на основі срібла, золота, паладію, титану з домішкою металів (кадмію, магнію, алюмінію, індію та ін.), які легко окислюються.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

France France
2
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
207
United Kingdom United Kingdom
457
United States United States
228
Unknown Country Unknown Country
15

Downloads

China China
1
France France
1
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
166
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Dmytriiev_optymizatsiia.pdf 444,51 kB Adobe PDF 176

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.