Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64640
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Оптимізація режимів термічної обробки гетероструктури на арсеніді галію
Authors Дмитрієв, В.С.
ORCID
Keywords оптимізація
оптимизация
optimization
термічна обробка
термическая обработка
thermal treatment
гетероструктура
heterostructure
Type Conference Papers
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64640
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Дмитрієв, В.С. Оптимізація режимів термічної обробки гетероструктури на арсеніді галію [Текст] / В.С. Дмитрієв // Фізика, електроніка, електротехніка : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 17-21 квітня 2017 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 110.
Abstract На даний час найбільш відпрацьованими є технології виготовлення гетеропереходів метал-арсенід галію на основі золота, але перехід до металізації на основі срібла, яке має більшу за золото тепло- та електропровідність та відносно невеликий коефіцієнт дифузії в арсенід галію, повинен підвищити технічні характеристики виробів та зменшити їх собівартість. Для створення омічних контактів використовують подвійні або складніші сплави на основі срібла, золота, паладію, титану з домішкою металів (кадмію, магнію, алюмінію, індію та ін.), які легко окислюються.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

France France
2
Germany Germany
1
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
Ireland Ireland
5045
Lithuania Lithuania
1
Puerto Rico Puerto Rico
1
Singapore Singapore
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
54125
United Kingdom United Kingdom
27292
United States United States
583938
Unknown Country Unknown Country
54124

Downloads

Belgium Belgium
1
China China
1
France France
1
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
162151
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
583938
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Dmytriiev_optymizatsiia.pdf 444,51 kB Adobe PDF 746100

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.