Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65919
Title: Удосконалення системи правоохоронних органів щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки України
Authors: Rieznik, Andrii Vasylovych
Klochko, Alona Mykolaivna
Kobzieva, Tetiana Anatoliivna
Leus, Daryna Volodymyrivna
Chernadchuk, Viktor Dmytrovych
Utkina, Maryna Serhiivna 
Ivanenko, Dmytro Dmytrovych
Стеблянко, С.В.
Андрійченко, Н.С.
Кіяшко, Ю.С.
Бондаренко, О.С.
Keywords: фінансова система України
финансовая система Украины
Ukraine's financial system
правоохоронна система
правоохранительная система
aw-enforcement system
оптимізація
оптимизация
optimization
адміністративні та кримінальні правопорушення
административные и уголовные правонарушения
administrative and criminal offenses
соціальна обумовленість
социальная обусловленность
social conditionality
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Удосконалення системи правоохоронних органів щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки України [Текст]: звіт про НДР (проміжний) / Кер. О.М. Рєзнік. - Суми: СумДУ, 2016. - 124 с.
Abstract: Предмет дослідження є система правоохоронних органів у сфері захисту фінансово-економічної безпеки України.Методи дослідження: використання системно-структурного методу дозволило дослідити систему правоохоронних органів України, надано пропозиції щодо подальшого оптимізації діяльності вказаних органів. За допомогою формально-логічного методу було вивчено та удосконалено термінологічний апарат досліджуваної проблематики, надано пропозиції щодо подальшого розвитку інститутів кримінального законодавства з урахуванням потреб сучасного суспільства. Метод спостереження дозволив проаналізувати основні проблеми розвитку та функціонування фінансової системи України
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65919
Type: Technical Report
Appears in Collections:Звіти з наукових досліджень

Views
Other35
Germany1
Italy1
Ukraine4
United States6
Downloads
Other34
China2
Germany1
EU5
Italy1
Ukraine19


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Reznik_1269.pdf2.03 MBAdobe PDF62Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.