Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66060
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Impact of innovations on GDP dynamics
Other Titles Влияние инноваций на динамику ВВП
Вплив інновацій на динаміку ВВП
Authors Goliuk, V.
Keywords impact
correlation
relationship
GDP dynamics
economic growth
innovation
вплив
кореляція
зв’язок
динаміка ВВП
економічне зростання
інновація
влияние
корреляция
связь
динамика ВВП
экономический рост
инновация
Type Article
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66060
Publisher Sumy State University
License
Citation Goliuk, V. Impact of innovations on GDP dynamics [Текст] / V. Goliuk // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2017. - № 2. - С. 151-159.
Abstract The aim of this paper is to study the impact of innovations on GDP dynamics in 30 countries of different level of development. The highest level of correlation has been indicated between the GDP dynamics and the following innovation variables: trademark applications, patent applications, high-technology exports, information and communication technology goods imports and renewable energy consumption. Analyzing the relationship between GDP dynamics and innovation variables in Ukraine rather weak association of innovations and economic development can be observed in most cases.
Метою дослідження є аналіз впливу інновацій на динаміку ВВП 30 країн різного рівня розвитку. Найвищий рівень кореляції було відзначено між динамікою ВВП та наступними інноваційними змінними: заявки на отримання патентів та реєстрацію торгових марок, високо-технологічний експорт, імпорт високотехнологічної продукції та споживання відновлюваної енергії. Аналізуючи зв’язок між динамікою зростання ВВП та інноваційними змінними в Україні слід відмітити, що у більшості випадків спостерігається досить низький рівень зв’язку економічного розвитку та інновацій.
Целью исследования является анализ влияния инноваций динамику ВВП 30 стран различного уровня развития. Наиболее высокий уровень корреляции был отмечен между динамикой ВВП и последующими инновационными переменными: заявки на получение патентов и регистрации торговых марок, высокотехнологический экспорт, импорт высокотехнологичной продукции и потребление возобновляемой энергии. Анализируя связь между динамикой роста ВВП и инновационными переменными в Украине, следует отметить, что в большинстве случаев наблюдается достаточно низкий уровень связи экономического развития и инноваций.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

Austria Austria
1
Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina
1
China China
1
Estonia Estonia
1
Finland Finland
1
France France
1
Germany Germany
475751344
Greece Greece
1
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
34708967
India India
162454677
Indonesia Indonesia
1
Iran Iran
1
Ireland Ireland
438321523
Japan Japan
3551144
Kenya Kenya
1
Lithuania Lithuania
-1416783040
Malaysia Malaysia
475751343
Netherlands Netherlands
34708978
Pakistan Pakistan
1590831402
Philippines Philippines
1
Poland Poland
162454668
Puerto Rico Puerto Rico
1
Serbia Serbia
66880
Singapore Singapore
1
Slovenia Slovenia
162454664
South Africa South Africa
1
South Korea South Korea
-1928322890
Spain Spain
1
Sweden Sweden
1
Taiwan Taiwan
1
Tunisia Tunisia
601816
Turkey Turkey
1590831403
Ukraine Ukraine
1360
United Kingdom United Kingdom
-1606669176
United States United States
72621112
Unknown Country Unknown Country
475751339
Vietnam Vietnam
1855560993

Downloads

Albania Albania
1
Bulgaria Bulgaria
1
China China
5
Germany Germany
200602
Ghana Ghana
1
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
34708968
India India
1
Indonesia Indonesia
1
Iran Iran
1
Ireland Ireland
438321521
Japan Japan
3551145
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1
North Macedonia North Macedonia
1
Pakistan Pakistan
1
Poland Poland
1
Russia Russia
3
Slovenia Slovenia
162454665
Spain Spain
1
Turkey Turkey
1590831405
Ukraine Ukraine
34708977
United Kingdom United Kingdom
1009007833
United States United States
1009007831
Unknown Country Unknown Country
200603
Uzbekistan Uzbekistan
1
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Goliuk.pdf 523,57 kB Adobe PDF -11973724

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.