Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66060
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Impact of innovations on GDP dynamics
Other Titles Влияние инноваций на динамику ВВП
Вплив інновацій на динаміку ВВП
Authors Goliuk, V.
Keywords impact
correlation
relationship
GDP dynamics
economic growth
innovation
вплив
кореляція
зв’язок
динаміка ВВП
економічне зростання
інновація
влияние
корреляция
связь
динамика ВВП
экономический рост
инновация
Type Article
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66060
Publisher Sumy State University
License
Citation Goliuk, V. Impact of innovations on GDP dynamics [Текст] / V. Goliuk // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2017. - № 2. - С. 151-159.
Abstract The aim of this paper is to study the impact of innovations on GDP dynamics in 30 countries of different level of development. The highest level of correlation has been indicated between the GDP dynamics and the following innovation variables: trademark applications, patent applications, high-technology exports, information and communication technology goods imports and renewable energy consumption. Analyzing the relationship between GDP dynamics and innovation variables in Ukraine rather weak association of innovations and economic development can be observed in most cases.
Метою дослідження є аналіз впливу інновацій на динаміку ВВП 30 країн різного рівня розвитку. Найвищий рівень кореляції було відзначено між динамікою ВВП та наступними інноваційними змінними: заявки на отримання патентів та реєстрацію торгових марок, високо-технологічний експорт, імпорт високотехнологічної продукції та споживання відновлюваної енергії. Аналізуючи зв’язок між динамікою зростання ВВП та інноваційними змінними в Україні слід відмітити, що у більшості випадків спостерігається досить низький рівень зв’язку економічного розвитку та інновацій.
Целью исследования является анализ влияния инноваций динамику ВВП 30 стран различного уровня развития. Наиболее высокий уровень корреляции был отмечен между динамикой ВВП и последующими инновационными переменными: заявки на получение патентов и регистрации торговых марок, высокотехнологический экспорт, импорт высокотехнологичной продукции и потребление возобновляемой энергии. Анализируя связь между динамикой роста ВВП и инновационными переменными в Украине, следует отметить, что в большинстве случаев наблюдается достаточно низкий уровень связи экономического развития и инноваций.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina
1
China China
1
France France
1
Germany Germany
66875
Greece Greece
1
Iran Iran
1
Japan Japan
200608
Kenya Kenya
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
5691
Philippines Philippines
1
Serbia Serbia
66880
South Africa South Africa
1
Sweden Sweden
1
Tunisia Tunisia
601816
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
1360
United Kingdom United Kingdom
29880
United States United States
601817
Unknown Country Unknown Country
23
Vietnam Vietnam
200606

Downloads

Albania Albania
1
Bulgaria Bulgaria
1
China China
5
Germany Germany
200602
Ghana Ghana
1
Iran Iran
1
Japan Japan
200609
North Macedonia North Macedonia
1
Russia Russia
3
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
1359
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
11383
Unknown Country Unknown Country
200603
Uzbekistan Uzbekistan
1
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Goliuk.pdf 523,57 kB Adobe PDF 614573

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.