Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66345
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості оцінювання рівня стійкого розвитку міст та агломерацій
Other Titles Особености оценки устойчивого развития городов и агломераций
Authors Аверкина, М.Ф.
Keywords стійкий розвиток
ентропія
ресурсна ефективність
управлінська ефективність
логістизація
устойчивое развитие
энтропия
ресурсная эффективность
управленческая эффективность
логистизация
sustainable development
entropy
resource efficiency
managerial efficiency
logistization
Type Article
Date of Issue 2017
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66345
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Аверкина, М.Ф. Особливості оцінювання рівня стійкого розвитку міст та агломерацій [Текст] / М.Ф. Аверкина // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2017. - № 4. - С. 334-349. - DOI: 10.21272/mmi.2017.4-30
Abstract Стаття присвячена розкриттю особливостей оцінювання рівня стійкого розвитку міст та агломерацій. Автором сформовано показники оцінювання рівня стійкого розвитку міст й агломерацій. В основу оцінювання рівня стійкого розвитку міст та агломерацій покладено інформаційну ентропію як функцію стану, що дає змогу найкраще описувати поведінку відкритих багатокомпонентних динамічних систем. На ґрунті визначених показників й запропонованих інтегральних індикаторів використання та відтворення соціо-еколого-економічних ресурсів, соціо-еколого-економічної безпеки, логістизаці оцінено рівень стійкого розвитку агломерацій України.
Статья посвящена раскрытию особенностей оценки уровня устойчивого развития городов и агломераций. Автором сформированы показатели оценки уровня устойчивого развития городов и агломераций. В основе оценки уровня устойчивого развития городов и агломераций использовано информационную энтропию как функцию состояния, что позволяет лучше описывать поведение открытых многокомпонентных динамических систем. На основе предложенных интегральных индикаторов использования и воспроизводства социо-эколого-экономических ресурсов, социо-эколого-экономической безопасности, логистизации оценен уровень устойчивого развития агломераций Украины. На основе определенных показателей и предложенных интегральных индикаторов использования и воспроизводства социо-эколого-экономических ресурсов, социо-эколого-экономической безопасности, логистизации оценен уровень устойчивого развития агломераций Украины.
To disclose the features of the sustainable development estimation rate for cities and metropolitan areas. To develop evaluation criteria of metropolitan areas logistization.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій

Views

China China
30
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
235
United States United States
9
Unknown Country Unknown Country
17

Downloads

China China
2
Germany Germany
1
Ukraine Ukraine
176
Unknown Country Unknown Country
16

Files

File Size Format Downloads
Averkyna.pdf 302,36 kB Adobe PDF 195

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.